Címke: EVA

Kapcsolt vállalkozások mi az? 1. rész

Számos törvény tartalmaz valamilyen külön szabályt azokra az esetekre, ha a cégek között kapcsolt vállalkozási viszony á... Elolvasom

EVA - bizonylatolás, nyilvántartási kötelezettsé...

Az adóalanynak az Eva tv. hatálya alá tartozó tevékenységéről bizonylatot kell kibocsátania, mely kötelezettségét az Áfa... Elolvasom

EVA – Bevallás és megfizetés szabályai

Az alábbiakban sorba vesszük a szabályokat Elolvasom

EVA korrekciós tételek 2. rész

Az adó (EVA) alapjának megállapításakor korrekciós tényezők is vannak, melyeket figyelembe kell venni ezek egy része az ... Elolvasom

EVA korrekciós tételek 1. rész

Az adó (EVA) alapjának megállapításakor korrekciós tényezők is vannak, melyeket figyelembe kell venni ezek egy része az ... Elolvasom

Az EVA alapja, mértéke – 2. rész.

Az EVA alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, melyet módosítani kell a törvényben meghatározott korrekciós tétel... Elolvasom

Az EVA alapja, mértéke – 1. rész

Az EVA alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, melyet módosítani kell a törvényben meghatározott korrekciós tétel... Elolvasom

EVA – választásának feltételei - 2. rész

I.   Az evás adóévet megelőző naptári évre és az azt megelőző adóévre      vonatkozó feltételek II.  Egyéb feltételek – ... Elolvasom

EVA – választásának feltételei - 1. rész

I.     Az evás adóévet megelőző naptári évre és az azt megelőző adóévre        vonatkozó feltételek II.   Egyéb feltéte... Elolvasom

Eva – mire jó milyen adót vált ki?

Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot me... Elolvasom

Egyéni vállalkozó – jövedelem-nyereség minimum -...

A jövedelem (nyereség) minimumösszegének kiszámításakor a a vállalkozói bevétel 2015-től nem csökkenthető az ELÁBÉ-val, ... Elolvasom

EVA kijelentkezés szabályai

Kijelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól. Elolvasom

EVA és a cégautóadó

A cégautóadó szabályai alapján az EVA megfizetése nem mentesít a cégautó adókötelezettség alól. Elolvasom

EVA és a Szakképzési hozzájárulás

Az EVA alanyt akkor érinti a szakképzési hozzájárulás (SZHJ) fizetési kötelezettség, ha munkaviszony keretében magánszem... Elolvasom

EVA-s egyéni vállalkozó hogyan vallja be, fizeti...

A főfoglalkozású egyéni vállalkozó a járulék- és szociális hozzájárulási adó bevallási kötelezettséget a tárgyhónapot kö... Elolvasom

TB járulékok, SZOHA és az EVA - egyéni vállalkoz...

Az EVA-törvény az egyéni- és társas vállalkozók, azaz EVA vállalkozók és vállalkozások járulék, szociális hozzájárulási ... Elolvasom

TB járulékok, SZOHA és az EVA- egyéni vállalkozó...

Az EVA-törvény az egyéni- és társas vállalkozók, azaz EVA vállalkozók és vállalkozások járulék, szociális hozzájárulási ... Elolvasom

TB járulékok, SZOHA és az EVA- egyéni vállalkozó...

Az EVA-törvény az egyéni- és társas vállalkozók, azaz EVA vállalkozók és vállalkozások járulék, szociális hozzájárulási ... Elolvasom

Ha az EVA megszűnik újra ÁFA körbe kerül az adóz...

Az EVA adóalanyiság megszűnését követően - a törvény szerint - a tevékenységet folytató vállalkozó vagy vállalkozás ÁFA ... Elolvasom

Ha egy cég EVA alanyiság megszűnik

Az EVA alanyiság megszűnésének adójogi következményei - a jogi személyek és a jogi személyiség nélküli gazdasági társasá... Elolvasom
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]