TB járulékok, SZOHA és az EVA- egyéni vállalkozó esetén (1) - Főfoglalkozás az EVA alanyként végzett tevékenység

Az EVA-törvény az egyéni- és társas vállalkozók, azaz EVA vállalkozók és vállalkozások járulék, szociális hozzájárulási adó (SZOHA, munkabér után 27%) és egészségügyi hozzájárulás (EHO) vonatkozásában nem tartalmaz rendelkezéseket.
Azaz e kötelezettségekről az EVA alanynak is úgymond általános szabályok szerint, azaz e adókra/járulékokra vonatkozó előírások szerint kell eleget tennie.
 
Az EVA adózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége attól függ, hogy vállalkozását milyen tevékenységként végzi:
  • főfoglalkozású,
  • heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló, illetve nappali tagozaton tanulmányokat folytató (többes jogviszonyos),
  • kiegészítőtevékenységet folytatónak minősülőegyéni vállalkozó (nyugdíjas).
A járulékok fajtái és mértéke

A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék 10 százalék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék.
A kiegészítőtevékenységet folytató egyéni vállalkozó által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6 660 forint (napi összege 222 forint).
 
A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalék.

A főfoglalkozású (azaz TB szempontból biztosított) EVA adózó egyéni vállalkozó a nyugdíjjárulékot a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot a minimálbér 1,5-szerese, a szociális hozzájárulási adót a minimálbér 112,5 százaléka
alapulvételével fizeti meg.
A minimálbér 2013-ban: 98 000 forint, azonban, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igényel, a garantált bérminimum, ami havi 114 000 forint. A biztosított főfoglalkozású EVA-alany egyéni vállalkozó főtevékenysége könyvelés, amely tevékenységet személyesen végez. Ekkor havi 114 000 forint (egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék esetében 171 000 forint) járulékalap után kell a járulékokat megfizetnie.
 
Az eva adózó egyéni vállalkozó a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások érdekében egyoldalú nyilatkozattal vállalhatja, hogy a járulékokat magasabb járulékalap után fizeti meg (azaz ennél többet fizet, ez nem jellemző).
Az egyéni vállalkozó nem fizet TB járulékokat és SZOHA-t akkor amikor TB ellátást vesz igénybe: táppénzben, TGYÁS, GYED, GYES stb.)
 
Figyelem a korkedvezményre jogosító munkakörben vállalkozói tevékenységet végző főfoglalkozású egyéni vállalkozó 13%-os korkedvezmény-biztosítási járulék fizetésére is köteles, kivéve, ha e kötelezettsége alól külön jogszabály szerint mentesítették.
 
A nyugdíjjárulékot, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulékot, a korkedvezmény- biztosítási járulékot, valamint a szociális hozzájárulási adót havonta, a tárgyhónapot követőhó 12-éig kell megfizetni.
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]