EVA - bizonylatolás, nyilvántartási kötelezettség

Az adóalanynak az Eva tv. hatálya alá tartozó tevékenységéről bizonylatot kell kibocsátania, mely kötelezettségét az Áfa tv. X. fejezete szerint kell teljesítenie.
Ennek megfelelően – fő-szabály szerint – a termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője részére köteles számlát kibocsátani.

Amennyiben az ellenértéknek az ügylet teljesítéséig bezárólag történő megfizetése illetve az előleg megfizetése készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel történik, a számlát haladéktalanul ki kell bocsátani, egyéb olyan esetekben, amikor a számlán adót tüntetnek fel (ill. kellene feltüntetni), 15 nap áll rendelkezésre a számlaadási kötelezettség teljesítésére.

A számlának (illetve az egyszerűsített adattartalmú számlának, nyugtának, számlával egy tekintet alá eső okiratnak) az Áfa tv. előírásainak megfelelő adattartalommal kell rendelkeznie.
 
A bizonylaton az Áfa tv. szerint az adott termék értékesítésére, szolgáltatás nyújtására meghatározott adómértéknek megfelelő adót kell áthárítani (27% általában).

Az adóalany nem háríthat át adót az olyan ügyletről kibocsátott számlájában, amely ügylet az Áfa tv. előírásai alapján nem belföldön teljesül, valamint az olyan ügyletről kibocsátott számlájában, amely ügylet tekintetében a termékbeszerző, szolgáltatás igénybe vevő az áfa fizetésre kötelezett.
 
A bizonylatolási kötelezettség teljesítéséhez részletes tájékoztatás található www.nav.gov.hu – Információs füzetek.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/eva-bevallas-es-megfizetes-szabalyai

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]