EVA – Bevallás és megfizetés szabályai

Az alábbiakban sorba vesszük a szabályokat
 1. Éves adó előleggel

Az EVA-t adóévenként kell megállapítani, valamint bevallani, azaz éves adó, de előleget itt is fizetni kell. Az adóév naptári évnek felel meg.
 
2. Bevallás benyújtása az éves adóról

A bevallás benyújtásának határideje
  • egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó közkereseti és betéti társaság, egyéni cég esetében az adóévet követő év február 25-e,
  • a számviteli törvény hatálya alá tartozó adózó esetében az adóévet követő év május 31-e.
Az adóalanyiság évközi megszűnése esetén:
  • a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adó-alanyoknak az adóalanyiság megszűnését követő 30. napig,
  • a számviteli törvény hatálya alá tartozóknak az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell a bevallást benyújtaniuk.
3. Előleg és előlegbevallás negyedévente

Az adóalany az adóév első három negyedévére negyedévenként (a negyedévet követő hónap 12-éig) adóelőleget fizet, az egyes negyedévekre megállapított adóelőleget az adóévre vonatkozó bevallásában vallja be.
Az adóelőleg alapja az adott negyedévben elszámolt összes bevétel, módosítva a korrekciós tételekkel, mely után az adó mértéke 37 százalék.
 
4. Feltöltés – dec. 20.

Az EVA hatálya alá tartozó adózóra is vonatkozik a feltöltési kötelezettség, ami azt jelenti, hogy az adóévben december 20-áig a várható éves adó összegére ki kell egészítenie az adó-előleg összegét.
 
A feltöltéshez december 20-áig külön bevallási kötelezettség nem társul, az adóelőleg-kiegészítést az adóévre vonatkozó – az adóévet követő év február 25-ig, vagy május 31-éig benyújtandó – bevallásban kell szerepeltetni.
 
5. Éves bevallással elszámolják az előlegeket és a feltöltést
 
Ha kevesebbet adózott negyedéves előlegekkel és feltöltéssel mint a bevallásban szerepel.

Az adóévre megállapított eva összegét – az adóévben már befizetett adóelőlegek (ideértve a feltöltési kötelezettség címén befizetett összeget is) beszámításával – a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni.

Az adó és az adóelőleg megfizetésének időpontja az a nap, amelyen az adózó belföldi pénzforgalmi bankszámláját az azt vezető hitelintézet megterhelte.
 
Ha többet adózott:

Amennyiben az adóévben már befizetett előleg összege meghaladja az adóévre megállapított evát, akkor az adózó a különbözetet, a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban a bevallás benyújtására előírt naptól jogosult visszaigényelni a 17-es számú nyomtatványon.
A különbözetet az adóhatóság az adózó belföldi pénzforgalmi bankszámlájára utalja vissza.


Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]