EVA – választásának feltételei - 2. rész

I.   Az evás adóévet megelőző naptári évre és az azt megelőző adóévre
     vonatkozó feltételek
II.  Egyéb feltételek – adózási módhoz
III. További feltételek
Jelenleg az II. és III. pontba tartozó feltételeket mutatjuk be. (ld.: még bejelentkezés és I. pontba tartozó feltételek)
 
Az lehet EVA alany, akinek bevétele 30 millió alatt van.
 
Azaz az adóévet megelőző második adóévben éves szintre átszámított, az Áfa tv. előírásainak megfelelően áthárított általános forgalmi adóval növelt bevétele a 30 millió forintot nem haladta meg
 
ÉS
Az adóévet megelőző adóévben ésszerűen várható éves szintre átszámított, az Áfa tv. előírásainak megfelelően áthárított általános forgalmi adóval növelt bevétele a 30 millió forintot nem haladja meg
 
III. Az evás adóalanyiság választásának további feltételei:
  • az adóalany ésszerűen várható bevétele az adóévben a 30 millió forintot nem haladja meg és
  • az evás adóévben nem folytat:
o a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységet;
o a vámjogszabályokban meghatározott közvetett képviselői tevékenységet
  • belföldi pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kivéve, ha a tevékenységét szünetelteti.
 
A jogi személy és az egyéni cég – az előzőeken túlmenően – csak akkor lehet az eva alanya, ha az adóévben

  1. valamennyi tagja magánszemély (ideértve az MRP szervezetet is);
  2. más jogi személyben nem rendelkezik részesedéssel (kivéve, ha az a szövetkezeti hitelintézet által kibocsátott részjegy, vagy nyilvánosan működő részvénytársaság nyilvánosan forgalomba hozott részvénye).

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/eva-valasztasanak-feltetelei-1-resz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]