Ha egy cég EVA alanyiság megszűnik

Az EVA alanyiság megszűnésének adójogi következményei - a jogi személyek és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni cégek (továbbiakban: cég) esetében.

A számviteli törvény hatálya alá tartozó eva-alany az adóalanyiság megszűnésének napjával (mint mérlegfordulónappal) köteles a beszámolót az 5. hónap utolsó napjáig elkészíteni. Ekkor ezen beszámolónál úgy kell tekinteni, hogy a naptári év elsőnapjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedőidőszak a egy üzleti évnek minősül.
 
A számviteli törvény hatálya alá visszakerülő adózónak (közkereseti társaságnak és betéti társaságnak, az egyéni cégnek) tételes leltárral alátámasztott, könyvvizsgálóval ellenőrzött nyitómérleget kell készíteni. (A kiegészítőmellékletben az eva-törvény szerinti nyilvántartásról a számviteli törvény szerinti nyilvántartásra történő áttérésre külön utalni kell. (Társasági adó tekintetében az EVA alanyiság alatti időszakban elszámoltnak kell tekinteniaz értékcsökkenési leírást és az összes költségnek minősülő kiadást, továbbá a nyitó mérlegben kimutatott bekerülési értéknek az adóalanyiság keletkezését megelőzőbeszámolójában kimutatott bekerülési értéket meghaladó részét.)
 
A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a bevételi nyilvántartást választó közkereseti társaság és betéti társaság), egyéni cég megszűnése esetén az adóalap megállapításakor az összes bevételt növeli, ha a kibocsátott számla, (vagy egyszerűsített számla) ellenértéke nem folyt be, vagy a kibocsátásának napját követıő30. napon még nem vált bevétellé. Ezek a bevételek ekkor eva-kötelesek.
 
A TAO.-törvény (Társasági adó) hatálya alá visszakerülő cég az eva-alanyisága megszűnését követő60 napon belül köteles az EVA megszűnést követőnaptól az adóévet követőhatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi naptári negyedévére társasági adóelőleget bevallani és megfizetni.
A háromhavonta esedékes társasági adóelőleg összege az EVA megszűnés adóévében (ha nincs 12 hónap az az időszak akkor naptári nap alapján 12 hónapra számítani) elszámolt összes bevétel 1 százaléka.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]