Ha az EVA megszűnik újra ÁFA körbe kerül az adózó

Az EVA adóalanyiság megszűnését követően - a törvény szerint - a tevékenységet folytató vállalkozó vagy vállalkozás ÁFA szempontjából új adóalanynak tekinthető, azaz az ÁFA adózási mód tekintetében bejelentési kötelezettség terheli. Ezt érdemes komolyan venni, hiszen már azt szankcionálja a törvény, ha a vállalkozó bejelentését késedelmesen teljesíti, mert akkor csak általános áfa-adózást választhat, így nem illeti az alanyi adómentesség választásának a joga.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén pedig mulasztási bírság kiszabásának van helye és ha az adózó a bejelentési kötelezettségét továbbra sem teljesíti, akkor adó-visszaigénylésre/ visszatérítésre, költségvetési támogatásra nem jogosult.
 
Természetesen az ÁFA-alanyiság az EVA időszakra semmilyen hatással sincs, így az EVA alatt lezárt időszakban beszerzett termék, igénybevett szolgáltatásra előzetesen felszámított forgalmi adót nem helyezheti levonásba. Azaz a tevékenységéhez még az EVA időszakban beszerzett szükséges anyagok utáni ÁFÁT nem, csak az ezt követő, ÁFA-alany időszakban, beszerzett anyag utáni ÁFÁT igényelheti vissza.
 
Amennyiben az adózó az eva-törvény hatálya alól „kijelentkezik” (dec. 20-ig bejelenti hogy jövőre nem kíván EVA-alany lenni) akkor a következőév elsőnegyedévére kell ÁFA bevallást beadnia (ez időszakban beálló áfa-fizetési kötelezettségek és levonási jog szerepel benne) Itt az számít hogy mikori a bevétel, ha az még az EVA adóalanyiság időszakában megszerzett bevételnek minősült az ügyletet ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli, és nem kell az áfa bevallásban szerepeltetni.
 
Amennyiben az adózó adóalanyisága azért szűnik meg, mert az adózó az eva adóalanyiság feltételeinek nem felelt meg és így jogszerűtlenül alkalmazta az EVA-adózást az adóhatóság az áfa-kötelezettségét becsléssel állapítja meg és a becslés során előzetesen felszámított áfát (levonható adót) nem lehet megállapítani.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]