Kapcsolt vállalkozások mi az? 1. rész

Számos törvény tartalmaz valamilyen külön szabályt azokra az esetekre, ha a cégek között kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn.
Egyik legfontosabb szabály a bejelentés ha üzleti kapcsolatba kerülnek egymással, de hallhatunk együtt számítás, adóalap-emelés és még számos egyéb különleges szabályról.

Továbbá 2015-től bővült a kapcsolt vállalkozások száma, hiszen egy új eset, az ügyvezetés azonossága is megalapozhatja.
 
Kapcsolt vállalkozás 5 este 2014-ben:
  • adózó és az a személy, amelyben adózó közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik
  • adózó és az a személy, amely adózóban közvetlenül, vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik.
  • az adózó és más személy, ha a harmadik személy mindkettejükben többségi befolyással rendelkeznek, azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni /ha az egyik cégben az apa a fiával, a másik cégben az anya a lányával tulajdonos, akkor biztosan kapcsolt vállalkozásról beszélünk/
  • külföldi vállalkozás és magyar fióktelepe, a külföldi vállalkozás egyéb telephelyei, annak egyéb kapcsolt vállalkozásai, valamint
  • magyar vállalkozás és külföldi fióktelepe, a magyar vállalkozás egyéb telephelyei, annak egyéb kapcsolt vállalkozásai
A társaságok esetében az ügyvezető személye 2015-ig nem keletkeztetett kapcsolt viszonyt, akkor sem, ha egy vagy több társaságnak azonos az ügyvezetője, vagy egymásnak közeli hozzátartozói. 2015-től az előbbi felsorolás egy hatodik esettel bővült. Kapcsolt vállalkozás lesz:
  • az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.

/Kapcsolt vállalkozás fogalmát az art. 178. § (17) bekezdése és a Tao törvény 4. § (23) bekezdése azonosan definiálja./

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]