EVA-s egyéni vállalkozó hogyan vallja be, fizeti a járulékokat, adókat a munka után?

A főfoglalkozású egyéni vállalkozó a járulék- és szociális hozzájárulási adó bevallási kötelezettséget a tárgyhónapot követő hónap 12-éig az ’58-as számú bevallás benyújtásával köteles teljesíteni.
Az a több biztosítási jogviszonyban álló EVA-s egyéni vállalkozó, az EVA alap 4 százaléka után fizetendő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót negyedévente, a tárgynegyedévet követőhónap 12. napjáig az ’58-as számú bevallásban a negyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként vallja be.

Az EVA-s kiegészítőtevékenységet folytató egyéni vállalkozó járulékait az adóévet követőév február 25-ig a ’43- as számú bevallásában közli.

A foglalkoztatónak minősülőegyéni vállalkozónak az általa foglalkoztatott biztosítottak adó, járulék, szociális hozzájárulási adó és egyéb adataira vonatkozó bevallását a ’08-as számú bevallásban kell teljesítenie.

Korábbiakban ismertettük az EVA-s egyéni vállalkozó járulék/ SZOHA fizetési kötelezettségeit önmaga után (ld.: 2013.11.19-21 – Szakmai tájékoztatók ADÓ).

Természetesen, ha az EVA-s egyéni vállalkozó munkavállalót alkalmaz, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban alkalmaz valakit a tevékenységéhez, az után az általános szabályok szerint, mint munkáltató/foglalkoztató köteles az adók (SZJA előleg) TB járulékok levonására a bruttó keresetből és utalására, valamint a SZOHA megfizetésére és utalására. A SZOHA alapja a bruttó kereset. Leegyszerűsítve a munkáltató foglalkoztatási költsége általában a bruttó bér és az azután fizetendő SZOHA, szakképzési hozzájárulás, de adókötelezettsége még a munkavállaló bruttójából való levonás és megfelelő számlákra utalása az adóknak.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]