TB járulékok, SZOHA és az EVA- egyéni vállalkozó esetén (2) - Másik jogviszony mellett végez tevékenységet EVA alanyként

Az EVA-törvény az egyéni- és társas vállalkozók, azaz EVA vállalkozók és vállalkozások járulék, szociális hozzájárulási adó (SZOHA, munkabér után 27%) és egészségügyi hozzájárulás (EHO) vonatkozásában nem tartalmaz rendelkezéseket.

Azaz e kötelezettségekről az EVA alanynak is úgymond általános szabályok szerint, azaz e adókra/járulékokra vonatkozó előírások szerint kell eleget tennie.
 
Az EVA adózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége attól függ, hogy vállalkozását milyen tevékenységként végzi:
  • főfoglalkozású,
  • heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló, illetve nappali tagozaton tanulmányokat folytató (többes jogviszonyos),
  • kiegészítőtevékenységet folytatónak minősülőegyéni vállalkozó (nyugdíjas).
 
A járulékok fajtái és mértéke

A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék 10 százalék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék.
A kiegészítőtevékenységet folytató egyéni vállalkozó által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6 660 forint (napi összege 222 forint).

A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalék.

Második jogviszony az EVA tevékenység (többes jogviszony)

Logikus, hogy egy másodállás vagy második jogviszony esetén másképp alakuljon a járulék és adó terhelés. Hiszen az az egyéni vállalkozó EVA alany, aki pl.: munkaviszonya mellett végez tevékenységet, a munkaviszonyában már megfizeti (ő is és munkáltatója is) a munkát terhelő járulékokat egyszer. Persze ez nem jelenti azt, hogy mentesül e járulékok és adók alól, csak nem kell ugyanannyit fizetnie, mintha csak ez az Eva alanyként végzett tevékenységet folytatná, amire nyilván a munkája/ tanulmánya miatt kevesebb ideje jut.

Ebből következik, hogy a munkát TB-jogi és szociális szempontból máshogy értékelhetjük, hiszen pl.: egészségügyi ellátásra jogosult az első jogviszony alapján is, ha megint megfizeti a teljes EVA járulékalap után az adókat, azaz a minimálbér után, akkor kétszer fizet úgymond teljes összeget, de fekvőbeteg ellátást nem tud csak egy személyként tud igénybe venni.
 
A heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszony melletti tevékenységet EVA adózóként végző egyéni vállalkozó esetében a pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási járulék, a nyugdíjjárulék, valamint a szociális hozzájárulási adó változatlan százalékban fennáll, de alapja az eva-törvényben meghatározott adóalap 4 százaléka, azaz nem kell a teljes minimálbér után számolni ezen járulékokat és adókat.
Továbbá nem kell 1,5 százalék mértékűmunkaerő-piaci járulékot megfizetni!
 
A közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében (nappali tagozatos tanuló/hallgató) tanulmányokat folytató EVA adózó egyéni vállalkozó járulékalapja szintén ’csak’ az amúgy alkalmazott adóalap 4 százaléka.
 
A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani. Azaz pl.: ha valakinek két 20 órás munkaviszony van az eléri.
 
Változatlan viszont, hogy a járulékokat és a szociális hozzájárulási adót negyedévente, a negyedévet követőhónap 12. napjáig kell megfizetni.
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]