Az EVA alapja, mértéke – 2. rész.

Az EVA alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, melyet módosítani kell a törvényben meghatározott korrekciós tételekkel.
Az adó mértéke a pozitív adóalap 37 százaléka.
 
Ha az adóalany bevétele és az összes bevételt növelő összege együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító 30 millió forintos értékhatárt, akkor az értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék.
 
Bevétel

I. Bevételnek minősül az egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó közkereseti társaságok, betéti társaságok, egyéni cégek esetében:
 
= a vállalkozási (gazdasági) tevékenységükkel összefüggésben vagy arra tekintettel bármely jogcímen és bármely formában mástól megszerzett vagyoni érték, ideértve az áthárított általános forgalmi adót is. (ld.: bővebben)

II. A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany esetén bevételnek minősül a számviteli tör vény rendelkezései szerint elszámolt (a beszámoló eredménykimutatásában kimutatott) árbevétel, bevétel.
 
A bevétel minősítése e körben
 
Vagyoni érték különösen
  • a pénz,
  • az utalvány (ideértve különösen a kereskedelmi utalványt és minden más hasonló jegyet, bont, kupont, valamint egyéb tanúsítványt, amely egy vagy többszemély árujára vagy szolgáltatására cserélhető, illetőleg egy vagy több személy esetében is alkalmazható kötelezettség csökkentésére), Utalvány esetében bevétel az az összeg, amely értékben az utalvány termékre, szolgáltatásra cserélhető, illetőleg kötelezettség csökkentésére felhasználható.
  • a dolog,
  • az értékpapír,
  • az igénybe vett szolgáltatás és a forgalomképes vagy egyébként értékkel bíró jog,
  • valamint az adóalany javára elengedett kötelezettség, vagy átvállalt tartozás. Elengedett, elévült kötelezettség és más által átvállalt tartozás esetében a bevétel az adóalany megszűnt kötelezettségének, illetve megszűnt tartozásának összege. 
Nem pénzben megszerzett vagyoni érték esetében a bevétel a vagyoni értéknek a megszerzése időpontjára megállapított szokásos piaci ára. Szokásos piaci ár az az ellenérték, amelyet független felek összehasonlítható körülmények között egymás között érvényesítenek, vagy érvényesítenének.
 
Ha a bevételt külföldi fizetőeszközben fejezték ki, az átszámításhoz azt az utolsó, a bizonylat kibocsátásának napján érvényes, az adott külföldi pénznem valamely egységének forintban kifejezett eladási árát kell alkalmazni, amelyet belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában jegyez. Abban az esetben, ha az adott külföldi pénznemnek ilyen jegyzése nincs, a forintra történő átszámításhoz azt az adott külföldi pénznem valamely egységének euróban kifejezett ellenértékét kell alapul venni, amelyet a Magyar Nemzeti Bank a bizonylat kibocsátásának napját megelőző naptári negyedévére vonatkozóan tesz közzé.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/az-eva-alapja-merteke-1-resz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]