TB járulékok, SZOHA és az EVA - egyéni vállalkozó esetén (3) - Kiegészítő tevékenységet végző EVA alany

Az EVA-törvény az egyéni- és társas vállalkozók, azaz EVA vállalkozók és vállalkozások járulék, szociális hozzájárulási adó (SZOHA, munkabér után 27%) és egészségügyi hozzájárulás (EHO) vonatkozásában nem tartalmaz rendelkezéseket.
Azaz e kötelezettségekről az EVA alanynak is úgymond általános szabályok szerint, azaz e adókra/járulékokra vonatkozó előírások szerint kell eleget tennie.
 
Az EVA adózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége attól függ, hogy vállalkozását milyen tevékenységként végzi:
  • – főfoglalkozású,
  • – heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló, illetve nappali tagozaton tanulmányokat folytató (többes jogviszonyos),
  • – kiegészítőtevékenységet folytatónak minősülőegyéni vállalkozó (nyugdíjas).
A járulékok fajtái és mértéke
A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék 10 százalék, az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék mértéke 8,5 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 százalék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 százalék, a munkaerő-piaci járulék 1,5 százalék.
A kiegészítőtevékenységet folytató egyéni vállalkozó által fizetendőegészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6 660 forint (napi összege 222 forint).

A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalék.

Egyáltalán ki a kiegészítő tevékenységet folytató?

A jogszabályok kiegészítő tevékenységet folytatónak nevezik azt az egyéni vállalkozót, aki vállalkozói tevékenységet saját jogú nyugdíjasként folytat, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülőszemélyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
Nagyon leegyszerűsítve és nem pontosan, a nyugdíjas vállalkozó a kiegészítő tevékenységet folytató.

Mit fizet?

Az EVA-s kiegészítőtevékenységet folytató egyéni vállalkozó havi 6660 forint, azaz napi 222 forint összegű (2013-ban, várhatóan 2014-ben: 6 810 forintot - napi összegként 227 Ft)egészségügyi szolgáltatási járulékot és 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet!

A nyugdíjjárulék alapja az eva-törvényben meghatározott adóalap (minimálbér) 10 százaléka.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot és a nyugdíjjárulékot évente, az adóévet követőhó 12. napjáig kell megfizetni.
 
Több jogviszony egyidejű fennállása esetén a kiegészítőtevékenységet folytató vállalkozó után az egészségügyi szolgáltatási járulékot csak egy jogviszonyban kell megfizetni.
Ha az egyéni vállalkozó egyidejűleg társas vállalkozó is, az egészségügyi szolgáltatási járulékot főszabályként egyéni vállalkozóként kell megfizetnie. (Ettől eltérően, az egyéni vállalkozó a tárgyév január 31-éig a társas vállalkozásnak tett nyilatkozata alapján az adóév egészére választhatja, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a társas vállalkozás fizeti meg utána.)
 
Nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni arra az időtartamra, amely alatt a kiegészítőtevékenységet folytató vállalkozó

a. keresőképtelen (kezelőorvos igazolja) gyermekgondozási segélyben részesül,
b. fogvatartott,
c. ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként fennálló kamarai tagsága
szünetel (ez a tevékenysége mint egyéni vállalkozó)
d. egyéni vállalkozói tevékenysége szünetel.

Amit ki kell emelni, hogy az EVA-s kiegészítőtevékenységet folytató egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adót nem fizet.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]