EVA kijelentkezés szabályai

Kijelentkezés az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól.

Azok az eva hatálya alá tartozó adózók, akik a 2015. adóévben adókötelezettségeiket nem az eva alanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, ezen irányú bejelentésüket (ahogy bejelentkezést is) előző év december 1-je és 22-e között (szintén) a T103 számú (egyéni vállalkozó), illetve a T203 (társas vállalkozás) számú adatbejelentő lapon tehetik meg. Ezen bejelentésüket az adózók december 22-ig írásban visszavonhatják.
 
Az adózó köteles arra, hogy az Eva tv. alapján, hogy megtegye bejelentését, ha december 22-én nem felel meg az Eva tv-ben meghatározott bármely feltételnek, vagy állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van. A bejelentésre, illetve a visszavonásra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének van helye.
 
Az eva hatálya alól történő kijelentkezés esetén általános forgalmi adókötelezettség tekintetében az érintett adózók az adatbejelentő lapok F01 és F02 lapjain tehetnek bejelentést. Amennyiben az adózó általános forgalmi adókötelezettségre vonatkozó bejelentést az F01, illetve F02 lapokon nem tesz, azt az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély a 'T101E számú bejelentő és változásbejelentő lapon, ha pedig az említett nyilvántartásban nem szereplő egyéni vállalkozó (közjegyző, önálló bírósági végrehajtó, egyéni szabadalmi ügyvivő, ügyvéd, szolgáltató állatorvos), akkor a 'T101 számú bejelentő és változásbejelentő lapon teheti meg.
 
Az eva hatálya alól kijelentkező adózókat eva alanyiságuk megszűnéséről levélben tájékoztatja a NAV.
 
Az eva alanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az eva alanyiság ismételten nem választható, kivéve, ha az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik meg.
 
Az eva alanyiság megszűnése esetén, a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő adózóknak lehetőségük van a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyiság, valamint a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság választására is.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/eva-bejelentkezes-szabalyai-3-as-adoszam

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]