EVA és a Szakképzési hozzájárulás

Az EVA alanyt akkor érinti a szakképzési hozzájárulás (SZHJ) fizetési kötelezettség, ha munkaviszony keretében magánszemélyt foglalkoztat.

Nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a társas vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tagja, valamint az alkalmi munkás után (alkalmi munka=egyszerűsített foglalkoztatás, egy napi adótétel kivált minden munkavállalót és munkáltatót terhelő adót).
 
A szakképzési hozzájárulás mértéke: személyenként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka.
 
Ha az adózó szakképzőiskolával kötött együttműködési megállapodás alapján, vagy a tanulóval kötött tanulószerződés alapján közreműködik szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésében, akkor szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegét csökkentheti. Ennek mértéke a minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka, akár nulla is lehet így a kötelezettség.

A szakképzési hozzájárulást negyedévenként kell megállapítani, és az adóelőleget az adóévre vonatkozó eva bevallásban kell bevallani. A szakképzési hozzájárulást a negyedévet követő hónap 12. napjáig, az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást az eva megfizetésére előírt határidőig kell megfizetni.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]