EVA korrekciós tételek 2. rész

Az adó (EVA) alapjának megállapításakor korrekciós tényezők is vannak, melyeket figyelembe kell venni ezek egy része az alapot csökkentő (azaz kisebb alap után kevesebb az adó) más része növelő tényező (több adó).
Az eva alapjának megállapításakor az alábbi bevétel növelő jogcímeket kell figyelembe venni. (Nagyobb adóalap)
 
1. Kapcsolt vállalkozás

Valamennyi eva alanynál növeli a bevételt a kapcsolt vállalkozástól kapott bevétel.
 
2. Típustól függő
  • Egyéni vállalkozók esetében növeli a bevételt az adóalanyiság megszűnésének évében az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésére vonatkozó előírásoknak megfelelően megállapított készlet értéke, kivéve, ha az adóalanyiság megszüntetését követően az egyéni vállalkozó az átalányadót választja. Növeli a megszűnés szabályai szerint nyilvántartott készlet értéke a bevételt akkor is, ha a magánszemély az egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti.
  • A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az eva alapjának megállapításakor a bevételt növeli a kapott előleg.
  • A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adózónál a bejelentés adóévét követő első adóévben az eva alapjának megállapításakor az összes bevételt növeli az a bevétel, amelyet az adóévet megelőző üzleti évre vonatkozóan a beszámoló mérlegében a passzív időbeli elhatárolások között, az egyszerűsített mérlegben a tevékenységhez jog-szabály vagy államközi megállapodás alapján kapott vissza nem térítendő támogatás alapján a kötelezettségek között mutatott ki.
Ld. esetek fordított megfelelőit csökkentő jogcímek között


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/eva-korrekcios-tetelek-1-resz

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]