EVA korrekciós tételek 1. rész

Az adó (EVA) alapjának megállapításakor korrekciós tényezők is vannak, melyeket figyelembe kell venni ezek egy része az alapot csökkentő (azaz kisebb alap után kevesebb az adó) más része növelő tényező (több adó).
Az eva alapjának megállapításakor az alábbi bevétel csökkentő jogcímeket kell figyelembe venni. (Kisebb adóalap)
 
1. Kártérítés
 
Valamennyi eva alanynál csökkenti a bevételt a jogszabály vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat alapján kapott:
 • kártérítés,
 • kártalanítás,
 • sérelemdíj összege,
 • a vállalkozói tevékenységhez használt vagyontárgyak károsodására vagy megsemmisülésére tekintettel a károkozótól vagy annak felelősségbiztosítójától, vagy harmadik személytől kapott bevétel,
 • az adó-alany biztosítójától elemi kárra tekintettel kapott bevételként elszámolt kártérítés összege.
2. Egyéb adózás alá eső bevétel
            Ha van olyan bevétel amely más adónemet érint, akkor a kettős adóztatást el kell kerülni, így ezen bevételt nem szabad az eva alapjához számítani
 
Ha az adóévben az adóalany olyan bevételt szerzett (mutatott ki), amelynek alapján
 • személyi jövedelemadó,
 • társasági adó
 • általános forgalmi adó megállapítására (volt) kötelezett,
az eva alapját csökkentheti a bevétel azon részével, amelyre az említett adót megállapította.
 
3. Típustól függő tételek
 • Egyéni vállalkozók esetében csökkenti a bevételt a jogszabályi kötelezettség alapján tárgyévben visszafizetett támogatás összege.
 • A számviteli törvény hatálya alá tartozó adóalany esetében az eva alapjának megállapításakor a bevételt csökkenti a kapott előlegből az adóévben a teljesítésre tekintettel elszámolt, vagy visszafizetett összeg, illetve az az adóévi bevétel, amelyet a számviteli törvény rendelkezései szerint az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre való áttérés miatt nyitást követő korrekciós tételként számolt el.
 • A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalany esetén csökkenti a bevételt az adóévet megelőző bármely üzleti évre vonatkozóan az a bevétel, amelyet a mérlegben az aktív időbeli elhatárolások között mutatott ki, és amelyet a bejelentés üzleti évére vonatkozóan az egyszerűsített mérlegben kimutatott vevőkkel szembeni követelés alapján számolt el.
 • Amennyiben az eva hatálya alá bejelentkezett egyéni vállalkozó egyben őstermelő is, akkor a kétféle tevékenységgel összefüggő, de fel nem osztható költségeket a bevételek arányában meg kell osztani azzal, ha az őstermelő bevétele 8 millió forintot nem haladja meg (kistermelőnek tekinthető), akkor a kistermelői tevékenységére az átalányadózást is választhatja.

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]