EVA – választásának feltételei - 1. rész

I.     Az evás adóévet megelőző naptári évre és az azt megelőző adóévre
       vonatkozó feltételek
II.   Egyéb feltételek – adózási módhoz
III. További feltételek
Jelenleg az I. pontba tartozó feltételeket mutatjuk be. (ld.: még bejelentkezés)

Az adóalany akkor teljesítheti adókötelezettségét az Eva tv. rendelkezései szerint, ha az adó-évet megelőző naptári évben és az azt megelőző adóévben (2016-ban 2014. évben és a 2015. évben)
  • egyéni vállalkozóként folyamatosan végezte a tevékenységét, azzal, hogy a folyamatos tevékenység végzésére és a bevétel elérésére irányuló feltétel nem vonatkozik arra az egyéni vállalkozóra, aki a tevékenységét vagy szolgálatát szünetelteti, továbbá arra, aki a családok támogatásáról szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási segélyben vagy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott gyermekgondozási díjban részesül
  • a jogi személy és az egyéni cég nem alakult át ideértve a kiválást és a beolvadást is, valamint a jogi személyben, az egyéni cégben (az öröklést kivéve) új tag (új tagok együttesen) nem szerzett (szereztek) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést; (cégvásárlásnál általában nem maradhat fent az EVA státusz ezért)
  • az adóhatóság nem rendelte el jogerősen számla vagy nyugtaadási kötelezettség ismételt elmulasztása miatt mulasztási bírság kiszabását;
  • 2014-ban és 2015-ben az Áfa tv. szerint nem volt kötelezett a használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó vagy az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös adózási szabályok alkalmazására;
  • nem állt végelszámolás, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás hatálya alatt;
  • az egyéni vállalkozó az általa végzett termékértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás alapján bevételt, a jogi személy és az egyéni cég a számviteli törvény előírásainak megfelelően árbevételt (vagy annak megfelelő bevételt) számolt el.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/eva-mire-jo-milyen-adot-valt-ki

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]