A K+F tevékenység kedvezménye az iparűzési adóban

Kérdés:

Vállalkozásunk K+F tevékenységet végez, a TAO szerint adózik. A társasági adó szerinti kedvezményeket alkalmazzuk és az iparűzési adó tekintetében is szeretnénk a kedvezményt igénybe venni, de úgy látjuk, hogy az iparűzési adó tekintetében további kiegészítő szabályok is vannak: például mi számít közvetlen költségnek, hogyan kell arányosítani?

Válasz:

A kutatás-fejlesztés első kritikus pontja minden esetben ugyanaz, a projekt K+F tevékenységnek való megfelelése. Erre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott minősítési rendszerrel való összevetés ad választ, és az támasztja alá egy későbbi ellenőrzéskor is a kedvezmény jogosságát. Tehát minden kedvezmény igénybevétele során olyan dokumentáció szükséges, amely megnyugtatóan bemutatja a K+F megfelelőséget.

A kutatás-fejlesztési tevékenység kedvezménye a társasági adó, a személyi jövedelemadó és az iparűzési adó alapjából is levonható, minden esetben a társasági adó törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. Az iparűzési adó tekintetében azonban további kiegészítő szabályok is vannak.

A kedvezmények vonatkozásában elszámolható minden közvetlen költség: bér, anyag, igénybe vett szolgáltatások, rezsi, stb. Amennyiben nem a teljes költség kapcsolódik a fejlesztéshez, arányosított elszámolás is lehetséges. A költségeket csökkenteni kell az erre az összegre eső vissza nem térítendő támogatással, amelyet az adózó az adott projektre nyert el. Emellett a K+F alvállalkozó által benyújtott számla összege sem levonható – e tevékenység költségét az alvállalkozó jogosult kedvezményként érvényesíteni. Ez a kitétel az iparűzési adóban akkor is érvényes, ha a társasági adóban adott lehetőség szerint az alvállalkozó átadja a kedvezmény lehetőségét a megrendelőnek.

Fontos és érthető szabály, hogy egyazon költség csak egyszer számolható el az iparűzési adó alapjának csökkentésére, ennek megfelelően például egy anyag költsége vagy az anyagköltségek, vagy a K+F költségek között szerepelhet csökkentő tételként. Ugyanígy előfordulhat dilemma abban, hogy az igénybe vett szolgáltatások, vagy a K+F költségek közt számoljunk el valamit.

DT