Visszatérés az egyszerűsített éves beszámolóra

Kérdés:

Vállalkozásunk az elmúlt években éves beszámolót készített, de az értékhatárok emelkedése, illetve a vállalkozásunk paramétereinek csökkenése miatt már nem köteles éves beszámoló készítésére. A kétéves szabály figyelembe vétele visszatérhet az éves beszámolóról az egyszerűsített beszámoló készítésére?

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, ( Szt.)  hatályos 97. §-ának (2) bekezdése alapján, ha az éves beszámolót készítő vállalkozónál a 9. § (2) bekezdése szerinti három mutatóérték közül bármelyik kettő a határérték alá kerül két egymást követő üzleti évben, akkor a második üzleti évet követő évtől (korábbi előírás szerint: ... a második évi beszámoló elkészítését követő évtől ...) a vállalkozó egyszerűsített éves beszámolót készíthet.

A módosítást a 2015. évi CLXXVIII. törvény tartalmazta, és az átmeneti rendelkezés szerint [177. § (52) bekezdése] a 97. § (1) és (2) bekezdését a 2015. évben induló üzleti évről készített éves beszámolóra is alkalmazni lehet.

Tehát az előbbi szabályokat kell eljárnia.

DT