Gyakran ismételt kérdések Keresés

Innovációs járulékalap Kiva-adóalanynál

Kérdés:

Középvállalkozásnak minősülő, kisvállalati adóalanyként működő társaság innovációs járulék fizetésére kötelezett. A hely...

Válasz:

A Htv a kisvállalati adóalanyok vonatkozásában speciális szabályokat fogalmaz meg. A Htv. ...
Elolvasom

Csoportos társaságiadó-alany veszteségelhatárolása

Kérdés:

Hogyan lehet figyelembe venni a 2019-es adóévtől csoportos társaságiadó-alanyiságot választó cégcsoport valamelyik tagjá...

Válasz:

A csoportalapítás előtt keletkezett – még fel nem használt – veszteséget a csoport nem veh...
Elolvasom

Csoportos társaságiadó-alany sporttámogatása

Kérdés:

2019. január 1-től a cégcsoportunk néhány tagja csoportos társaságiadó-alanyként működik tovább. Ezek a tagok a múltban ...

Válasz:

A 2019-től csoporttaggá váló vállalatok a támogatás nyújtása során alapvetően követhetik a...
Elolvasom

Negatív saját tőke rendezése a végleges vagyonmérlegben

Kérdés:

Két kft összeolvadása során a végleges vagyonmérlegek összeállításakor derült ki, hogy az egyesülést (összeolvadást) köv...

Válasz:

Az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXV...
Elolvasom

Értékcsökkenési leírás megváltoztatása

Kérdés:

A vállalkozás fő tevékenysége gépjár­mű-bérbeadás. Felmerült a kérdés, hogy a társaságiadó-alapban a gép­járművekre érvé...

Válasz:

A társaságiadó-alapban érvényesíthető ér­tékcsökkenési leírás részletes szabályai a társas...
Elolvasom

Vevő adószámának ellenőrzése

Kérdés:

Cégünk külföldi partnerek felé is számláz és azt hallottuk, hogy 2020. január 1-től változás lesz a partnerek adószámána...

Válasz:

Arra kell felkészülni, hogy a magyar vállalkozások külföldi ügyleteik után a jövő év elejé...
Elolvasom

Egymillió forint értékű számla katástól

Kérdés:

Egyéni vállalkozóként a KATA szerinti adózást választottam. Év közben úgy alakult, hogy az egyik partnerem felé egy elég...

Válasz:

Bármennyit és bármekkora értékben lehet kiállítani számlát egy vevő felé, DE évente szumma...
Elolvasom

Termékdíj fizetés

Kérdés:

Cégünk a jövőben OSB lapokat hozna be Kínából, melyet továbbadna Magyarországon egy magyarországi telephellyel, adószámm...

Válasz:

A Ktdt. az alábbi csoportokba sorolja a termékdíjköteles termékeket: akkumulátor,
Elolvasom

Tulajdonrész átruházása ajándékozással

Kérdés:

Egy vállalkozás tulajdonosai élettársi viszonyban vannak egymással és az egyik fél szeretné a másik félnek ajándékozni a...

Válasz:

A szja tv. 1. számú melléklet 7.2. pontja értelmében magánszemély részére más magánszemély...
Elolvasom

Hogyan változik az őstermelők adókötelezettsége

Kérdés:

Az őstermelők adókötelezettsége hogyan változott a 2019. januári és a júliusi Szocho törvény módosítása kapcsán?

Válasz:

2019. január 1-től a Szocho tv. a mezőgazdasági őstermelők meghatározott csoportja számára...
Elolvasom

Meddig lehet az egyéni vállalkozást szüneteltetni?

Kérdés:

Élethelyzetemből adódóan egy pár napra szüneteltetni szeretném egyéni vállalkozásomat. Kérdésem, ez lehetséges-e és hogy...

Válasz:

Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére vonatkozó szabályokat az egyéni vállalk...
Elolvasom

Az adóelőleg-kiegészítés megszűnése

Kérdés:

Vállalkozásunk az elmúlt években rendszeresen nyújtott látványcsapatsport-támogatást az adóked­vezményi rendszerben, ame...

Válasz:

Az adóelőleg-kiegészítési kötelezettség a 2019-ben kezdődő adóévtől szűnik meg az adózók s...
Elolvasom

Csoportos társaságiadó-alany csoportazonosítójának feltüntetése a számlán

Kérdés:

Egy csoportos áfa-alanyként működő cégcsoport, 2019-től a társasági adó vonatkozásában is a csoportos adózást választott...

Válasz:

Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL. törvény (Art.) 114/D. §. (3) bekezdése szerint a cs...
Elolvasom

Egyéni vállalkozó fuvarozói napidíja

Kérdés:

Elszámolhatja-e az egyéni vállalkozó igazolás nélkül a 3000 forintos gépkocsivezetői napidíjátalányt, vagy ez csak a mun...

Válasz:

Az Szja tv. 11. számú mellékletének I./19. pontja értelmében az egyéni vállalkozó hivatali...
Elolvasom

Kötelező minimálbér az EU-ban

Kérdés:

Az Európai Unió mely országaiban kötelező – a nem tranzit – nemzetközi fuvarozás során az adott ország minimálbérét alka...

Válasz:

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének honlapján megtalálhatóak azok az uniós országok, a...
Elolvasom

Támogatási előleg elszámolása

Kérdés:

Egy állami tulajdonú nonprofit vállalkozás a szakmai feladatai során felmerült költségeire évente támogatásban részesül,...

Válasz:

Az egyes adótörvények és más kap­csolódó törvények módosításáról, vala­mint a bevándorlási...
Elolvasom

Behajthatatlan követelés

Kérdés:

Egy vállalkozó évek óta tartozott társaságunk felé. 2017-ben értesültünk arról, hogy felszámolással még 2016-ban megszűn...

Válasz:

A csődeljárásról és a felszámolási el­járásról szóló 1991. évi XLIX. tör­vény (a továbbiak...
Elolvasom

Hogyan lehet végelszámolni egy évek óta nem működő céget?

Kérdés:

Egy évek óta már semmilyen tevékenységet nem folytató cég hogyan fejezheti be a legegyszerűbben és a legköltséghatékonya...

Válasz:

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. tör...
Elolvasom

Tőketartalékba helyezett összeg figyelembe vétele a kisvállalati adó alapjánál

Kérdés:

Egy kisvállalati adó alanyaként működő társaság jegyzett tőkét emel, mellyel egyidejűleg a tőketartalék összegét is növe...

Válasz:

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLII. ...
Elolvasom

Naperőmű a számvitelben

Kérdés:

Vállalkozásunk naperőművet létesített, amely egyes elemeinek számviteli minősítése kapcsán me­rültek fel kérdéseink. Hog...

Válasz:

Az egyedi értékelés alapelvének érvé­nyesülése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C....
Elolvasom