Gyakran ismételt kérdések Keresés

Behajthatatlan követelés

Kérdés:

Egy vállalkozó évek óta tartozott társaságunk felé. 2017-ben értesültünk arról, hogy felszámolással még 2016-ban megszűn...

Válasz:

A csődeljárásról és a felszámolási el­járásról szóló 1991. évi XLIX. tör­vény (a továbbiak...
Elolvasom

Hogyan lehet végelszámolni egy évek óta nem működő céget?

Kérdés:

Egy évek óta már semmilyen tevékenységet nem folytató cég hogyan fejezheti be a legegyszerűbben és a legköltséghatékonya...

Válasz:

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.évi V. tör...
Elolvasom

Tőketartalékba helyezett összeg figyelembe vétele a kisvállalati adó alapjánál

Kérdés:

Egy kisvállalati adó alanyaként működő társaság jegyzett tőkét emel, mellyel egyidejűleg a tőketartalék összegét is növe...

Válasz:

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLII. ...
Elolvasom

Naperőmű a számvitelben

Kérdés:

Vállalkozásunk naperőművet létesített, amely egyes elemeinek számviteli minősítése kapcsán me­rültek fel kérdéseink. Hog...

Válasz:

Az egyedi értékelés alapelvének érvé­nyesülése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C....
Elolvasom

Kisvállalati adóalanyiság választása és megszűnése

Kérdés:

A létszám és a bevétel nagyságát a kisvállalati adóalanyi­ság választásakor vizsgálni kell, az adózó kapcsolt vállalkozá...

Válasz:

A kisadózó vállalkozások tételes adójá­ról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII...
Elolvasom

Egyéni vállalkozó szocho fizetési kötelezettsége

Kérdés:

Heti 36 órát meghaladó főállású közalkalmazotti munkaviszony mellett másodfoglalkozású egyéni vállalkozóként is végzek t...

Válasz:

2019. január 1-től az Eho törvény „beépült” a Szocho törvénybe, vagyis januártól nincs a 1...
Elolvasom

Szálláshely szolgáltatás adózása

Kérdés:

Adószámos magánszemély falusi turizmus keretén belül magánszálláshely-szolgáltatást végez. Önálló tevékenységből származ...

Válasz:

A kérdésben nem ingatlan bérbeadásból származó jövedelemről van szó, ahol alkalmazható a 1...
Elolvasom

Innovációs járulék

Kérdés:

2019. évtől megváltozott az innovációs járulék esetében a mikro- és kisvállalkozás értelmezése. A kérdés, hogy a kétéves...

Válasz:

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (Inn...
Elolvasom

Készpénz juttatása a cafeteriában

Kérdés:

2019-től nagy változások következtek be a cafeteriában adható juttatások és azok adókötelezettsége terén. Adható-e továb...

Válasz:

A készpénz juttatás mint cafeteria elem nem szűnt meg 2019. január elsejétől, az adókötele...
Elolvasom

Innovációs járulékfizetési kötelezettség

Kérdés:

Az innovációs járulék szempontjából hogyan kell megállapítani a Kkv tv. szerinti besorolást, ha a magyar kft. egy európa...

Válasz:

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (...
Elolvasom

Civil szervezet beszámolójának kiegészítő melléklete

Kérdés:

Valóban kell-e a kettős könyvvitelt vezető civil szervezeteknek a szám­viteli törvény szerinti kiegészítő mellékletet is...

Válasz:

A civil szervezet a számviteli törvény sze­rinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készíté...
Elolvasom

Harmadik országbeli vállalkozótól igénybevett szolgáltatás áfája

Kérdés:

Harmadik országbeli adóalanytól igénybevett szolgáltatás számláján a számlakibocsátó áfát nem tüntetett fel. Kell-e az á...

Válasz:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 37.§. (1) bekezdése é...
Elolvasom

Fejlesztési adókedvezmény igénybe vételének bejelentése

Kérdés:

Vállalkozásunk fejlesztési adókedvezményt szeretne igénybe venni a beruházásával kapcsolatban. Kérdés az, hogy az adóked...

Válasz:

A társasági adóról és az osztalékadó­ról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: T...
Elolvasom

Katás egyéni vállalkozó autóértékesítése

Kérdés:

Katás egyéni vállalkozó értékesíteni szeretné személygépkocsiját. Helyesen tudjuk, hogy ez az idei évtől nem számít bele...

Válasz:

Kedvezően változott a katásokra vonatkozó szabályozás abban az esetben, ha a katás olyan i...
Elolvasom

Egyéni vállalkozó fejlesztési tartaléka

Kérdés:

Egyéni vállalkozó fejlesztési tartalékot képezne, a kérdés az, hogy ennek könyvelése milyen módon történik? A tartalék k...

Válasz:

Az egyéni vállalkozónak a fejlesztési tartalék képzése azzal az előnnyel jár, hogy az e cí...
Elolvasom

Tagi kölcsön elengedése

Kérdés:

Vállalkozásunk átmeneti likviditási problémával küzd, tőkére van szüksége. Arra gondoltunk, hogy tagi kölcsön elengedéss...

Válasz:

A tagi kölcsönt a társaság magánszemély tagja vagy egy másik társaság, mint tag nyújtja a ...
Elolvasom

Milyen jövedelemk számítanak bele az adófizetési felső határba

Kérdés:

Milyen jövedelmek számítanak be az adófizetési felső határba, ugyanis a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény elő...

Válasz:

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.)...
Elolvasom

Beszámolókészítési kötelezettség a vélgelszámolás alatt

Kérdés:

2018. szeptember 1-jével cégünk végelszámolását indítottuk el, a vállalkozás üzleti éve megegyezik a naptári évvel. Kérd...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) 11. § (10...
Elolvasom

Kivás cég és a cafeteria

Kérdés:

Cégünk ebben az évben SZÉP-kártya juttatást ad a dolgozóinak. Kiva szerint adózunk és 2019. január 1-től a SZOCHO törvén...

Válasz:

A társasági adó szerint adózó vállalkozásoknak a Szép-kártya, mint béren kívüli juttatás u...
Elolvasom

Mezőgazdasági őstermelő költségelszámolása

Kérdés:

Tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő hogyan számolhatja el költségeit, illetve a bevétele hány ...

Válasz:

A tételes költségleszámolást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő a bevételéből levonhatja a...
Elolvasom