Gyakran ismételt kérdések Keresés

Ingó értékesítés adózása

Kérdés:

Cégünk 700 ezer forint értékben vásárol bútort egy magánszemélytől. Kérdésünk, hogy terhel-e minket adókötelezettség a v...

Válasz:

Ebben az esetben a cégnek nem, csak a magánszemélynek keletkezik adóköteles jövedelme az i...
Elolvasom

Katából átalányadózásba

Kérdés:

Segítséget kérnék kérni átalányadózás alá történő átjelentkezéssel kapcsolatban. Jelenleg KATA alatt adózó főállású, 532...

Válasz:

Átalányadózó egyéni vállalkozó a Kormányrendeletben foglaltak szerint, amennyiben az adóév...
Elolvasom

Minimum járulékfizetési kötelezettség

Kérdés:

2020. július 1-től az új Tbj minimum járulékfizetési kötelezettséget ír elő azon bérekre, amelyek nem érik el a minimálb...

Válasz:

2020. július 1-től a Tbj. alapján a munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetében a 18,5...
Elolvasom

Külföldre nyújtott szolgáltatások áfája

Kérdés:

Magyarországi székhelyű vállalkozásunk külföldre, Európai uniós tagállamba számláz szolgáltatást. Kérdésként merül fel, ...

Válasz:

Külföldre nyújtott szolgáltatások esetében figyelembe kell venni, hogy az Európai Unión be...
Elolvasom

Számlakibocsátási határidő

Kérdés:

Az áfatörvény július 1-jétől hatályos szabályai (163. §) szerint az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesí...

Válasz:

A jogszabály a teljesítés időpontjára vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: ...
Elolvasom

Végleges vagyonmérlegek utólagos módosításának lehetősége

Kérdés:

Van-e lehetőség a végleges vagyonmérlegek utólagos módosítására abban az esetben, ha olyan, a kiválást megelőző időszaki...

Válasz:

A számviteli törvény nem ad lehetőséget a módosításra a tulajdonosok által elfogadott lezá...
Elolvasom

Katás számlázás

Kérdés:

Katás kisadózó feleség számláz egy olyan kft-nek, ahol a férje fele részben tulajdonos a vállalkozásban. A 2021-től vált...

Válasz:

Ha a férj tulajdoni (szavazati) hányada nem több 50%-nál és a másik tulajdonos nem a feles...
Elolvasom

Termékexport áfamentessége

Kérdés:

Vállalkozásunk harmadik országba adna el terméket. A termék kiszállítására a megrendelő futárcéget bíz meg. Kérdésünk, h...

Válasz:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 98.§ (1) b) pontja ...
Elolvasom

Adómentes ingatlan-bérbeadás számlázása

Kérdés:

Az adómentes ingatlan-bérbeadás esetén kell-e az adóhatóság felé az adatszolgáltatást tel­jesíteni, ha a bérbevevő adóal...

Válasz:

Az adómentes ingatlan-bérbeadásról elégséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény elő...
Elolvasom

Önellenőrzés adónem áttérés miatt

Kérdés:

Társaságunk 2020. január 1. nap­jával a társasági adó hatálya alól átlépett a kisvállalati adó hatálya alá és nem vette ...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (3) be...
Elolvasom

Fejlesztésiadó-kedvezmény bejelentése csoportos társaságiadó-alany esetében

Kérdés:

Vállalkozásunk gyártási kapacitását bővítő beruházást tervez, amihez fejlesztésiadó-kedvezményt szeretne igénybe venni. ...

Válasz:

A fejlesztésiadó-kedvezmény igény­bevételének feltétele, hogy az adózó a fejlesztésiadó-ke...
Elolvasom

Vagyonmérleg-tervezethez figyelembe vehető beszámoló

Kérdés:

Cégünknél a tulajdonosok átalakulást szeretnének, amivel kapcsolatban kérdésként merült fel, hogy az átalakulás során, a...

Válasz:

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatá­sainak mérséklé...
Elolvasom

Tárgyi eszköz kölcsönzése

Kérdés:

Vállalkozásunk tárgyi eszközét szeretné kölcsönbe adni más vállalkozás felé, ezért azt szeretnénk megtudni, hogy erre a ...

Válasz:

Igen, nem csak az ingatlan bérbeadásra van tevékenység szám, hanem a gépek bérbeadására is...
Elolvasom

Kárenyhítő hitelcsomag

Kérdés:

Termelő cégünk a járvány miatti helyzet enyhítésére szeretne kedvező finanszírozást találni. Hallottunk az Exim hitelről...

Válasz:

2020. december 15-ig lehet a hiteligénylést megtenni az „EXIM Kárenyhítő Hitelprogram 2020...
Elolvasom

Munkavállaló kirendelésének elszámolása

Kérdés:

Vállalkozásunk a jelenleg kialakult helyzetben, figyelembe véve a munka törvény­könyvében biztosított lehetőség­et, munk...

Válasz:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 53. § (1) bekezd...
Elolvasom

Beruházási devizahitel mérlegfordulónapi árfolyamveszteségének elhatárolása

Kérdés:

A 2018-as évben üzembe helyezett beruházásunkhoz euróban felvett devizahitel mérlegfordulónapi átértékeléséből abban az ...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. tör­vény (a továbbiakban: számviteli tör­vény) 33. § (2)...
Elolvasom

Értékcsökkenés leírási kulcsának változtatása

Kérdés:

Vállalkozásunk eszközök bérbeadásával foglalkozik, amely eszközökre 30 százalékos értékcsökkenést számol el a társasági ...

Válasz:

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao) előírása szer...
Elolvasom

Sportvállalkozások iparűzési adóelőnye

Kérdés:

A helyi adó törvény a sportvállalkozásokra speciális nettó árbevétel fogalmat határoz meg. Mit is jelent ez valójában, h...

Válasz:

A Htv. – 2018. január 1-jétől – a sportvállalkozásokra [52. § 52. pont] speciális nettó ár...
Elolvasom

Transzferár-nyilvántartás május 31-ig

Kérdés:

Cégünk transzferár-nyilvántartás vezetésére kötelezett. Meddig és milyen formában kell most benyújtani a dokumentációt?

Válasz:

Azoknak az adózóknak, akiknek transzferár-nyilvántartást kell vezetniük és üzleti évüket 2...
Elolvasom

Emelkedett az egyszerűsített foglalkoztatás lehetséges időtartama

Kérdés:

Vállalkozásunk mezőgazdasági idénymunkára egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztat munkavállalókat. Úgy tudj...

Válasz:

A 2020. április 17-én lépett hatályba az a jogszabály, mely szerint 2020. december 31-ig a...
Elolvasom