Gyakran ismételt kérdések Keresés

Eltérés a pénzkészlet ellenőrzéskor

Kérdés:

Mi történik, mire számíthatok akkor, ha egy adóhivatali ellenőrzés során kiderül, hogy a pénztárgépben található pénzkés...

Válasz:

A jogszabály előírja, hogy a nyitó pénzkészletet rögzíteni kell, valamint minden pénzmozgá...
Elolvasom

Üzletrész ajándékozás

Kérdés:

Cégem üzletrészét családon belül értékesíteni szeretném, milyen adóvonzata van?

Válasz:

Az üzletrészek adásvétele után elsődlegesen szja (15%) oldalról jelent adókötelezettséget,...
Elolvasom

Támogatás elszámolása

Kérdés:

A kialakult járványhelyzetben vállalkozásunk pénzbeli támogatást szeretne nyújtani olyan civil szervezetnek, amelyik ebb...

Válasz:

Az alapítványoknak nyújtott adomány és támogatás megkülönböztetésének valóban adózási okok...
Elolvasom

Cégértékesítés

Kérdés:

Egy 1991-ben alapított építési anyagokat forgalmazó cég, mára már 500 millió forint bevételt ért el. Rendelkezik telephe...

Válasz:

Egy cégeladás előtt az eladásra elő kell készíteni a céget. Általában egy vevő a társaság ...
Elolvasom

Devizaárfolyam-különbözetek figyelembe vétele

Kérdés:

Cégünk egy külföldi devizában felvett banki hitelkötelezettség­gel rendelkezik. A devizakitett­ségből eredően a számvite...

Válasz:

A kamat társaságiadó-alapban történő érvényesítését korlátozó adóalap-növelő tétel a nettó...
Elolvasom

Állami támogatás igénybevételének hatása az áfalevonási jogra

Kérdés:

Tevékenységemhez állami támogatást is igénybe vettem, amit részben adóköteles tevékenységhez használtam. Kérdésem, hogy ...

Válasz:

Mai napig a legtöbb félreértést az okozza, hogy a kétezres évek elején néhány évig olyan s...
Elolvasom

A járulékfizetési alsó határ és a kisvállalati adó alapja

Kérdés:

Társaságunk a KIVA szerint adózik.  Kérdésük, hogy a 2020. július 1-től életbe lépett új társadalombiztosítási törvény á...

Válasz:

A Katv. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerint a kisvállalati adó alapját képezik a személyi...
Elolvasom

Támogatás nyilvántartása egyéni vállalkozónál

Kérdés:

Csekély összegű, de minimis támogatásnak minősülő bértámogatást kapok EU pályázat kapcsán, mint átalányadózó egyéni váll...

Válasz:

A jogszabály vagy nemzetközi szerződés alapján folyósított támogatás összege az adózási fe...
Elolvasom

Átalányadózó egyéni vállalkozó bére

Kérdés:

Átalányadózó egyéni vállalkozóként azt szeretném kérdezni, hogy a " fizetésem" mindig csak az átalányban megállapított j...

Válasz:

Átalányadózó egyéni vállalkozó a bevétele 60%-a a költségátalány, és 40%-a a jövedelem, am...
Elolvasom

Továbbszámlázott telefonköltség elszámolása

Kérdés:

Egy civil szervezet telefonszámlájában a szervezet saját (ügyintézésekhez használt) mobiltelefon költségein kívül a flot...

Válasz:

A telefon magáncélú használat számviteli elszámolása - a ta­gokkal/munkavállalókkal kötött...
Elolvasom

Ingó értékesítés adózása

Kérdés:

Cégünk 700 ezer forint értékben vásárol bútort egy magánszemélytől. Kérdésünk, hogy terhel-e minket adókötelezettség a v...

Válasz:

Ebben az esetben a cégnek nem, csak a magánszemélynek keletkezik adóköteles jövedelme az i...
Elolvasom

Katából átalányadózásba

Kérdés:

Segítséget kérnék kérni átalányadózás alá történő átjelentkezéssel kapcsolatban. Jelenleg KATA alatt adózó főállású, 532...

Válasz:

Átalányadózó egyéni vállalkozó a Kormányrendeletben foglaltak szerint, amennyiben az adóév...
Elolvasom

Minimum járulékfizetési kötelezettség

Kérdés:

2020. július 1-től az új Tbj minimum járulékfizetési kötelezettséget ír elő azon bérekre, amelyek nem érik el a minimálb...

Válasz:

2020. július 1-től a Tbj. alapján a munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetében a 18,5...
Elolvasom

Külföldre nyújtott szolgáltatások áfája

Kérdés:

Magyarországi székhelyű vállalkozásunk külföldre, Európai uniós tagállamba számláz szolgáltatást. Kérdésként merül fel, ...

Válasz:

Külföldre nyújtott szolgáltatások esetében figyelembe kell venni, hogy az Európai Unión be...
Elolvasom

Számlakibocsátási határidő

Kérdés:

Az áfatörvény július 1-jétől hatályos szabályai (163. §) szerint az adóalany a számla kibocsátásáról legkésőbb a teljesí...

Válasz:

A jogszabály a teljesítés időpontjára vonatkozóan az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: ...
Elolvasom

Végleges vagyonmérlegek utólagos módosításának lehetősége

Kérdés:

Van-e lehetőség a végleges vagyonmérlegek utólagos módosítására abban az esetben, ha olyan, a kiválást megelőző időszaki...

Válasz:

A számviteli törvény nem ad lehetőséget a módosításra a tulajdonosok által elfogadott lezá...
Elolvasom

Katás számlázás

Kérdés:

Katás kisadózó feleség számláz egy olyan kft-nek, ahol a férje fele részben tulajdonos a vállalkozásban. A 2021-től vált...

Válasz:

Ha a férj tulajdoni (szavazati) hányada nem több 50%-nál és a másik tulajdonos nem a feles...
Elolvasom

Termékexport áfamentessége

Kérdés:

Vállalkozásunk harmadik országba adna el terméket. A termék kiszállítására a megrendelő futárcéget bíz meg. Kérdésünk, h...

Válasz:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 98.§ (1) b) pontja ...
Elolvasom

Adómentes ingatlan-bérbeadás számlázása

Kérdés:

Az adómentes ingatlan-bérbeadás esetén kell-e az adóhatóság felé az adatszolgáltatást tel­jesíteni, ha a bérbevevő adóal...

Válasz:

Az adómentes ingatlan-bérbeadásról elégséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény elő...
Elolvasom

Önellenőrzés adónem áttérés miatt

Kérdés:

Társaságunk 2020. január 1. nap­jával a társasági adó hatálya alól átlépett a kisvállalati adó hatálya alá és nem vette ...

Válasz:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 3. § (3) be...
Elolvasom