Címke: végelszámolás - cégjog

Végelszámolást ellenőrizheti az adóhatóság?

Végelszámolás ellenőrzése a NAV által. Elolvasom

Amikor egyszerűsített végelszámolás mégsem lehet...

A végelszámoló egyszerűsített végelszámolásról az általános szabályok szerint lefolytatandó végelszámolásra kell áttérje... Elolvasom

Egyszerűsített végelszámolás

A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég végelszámolását (és annak cégbejegyzését) egyszerűsített módo... Elolvasom

Végelszámolás – kényszertörlésé alakulhat

A cég a törlésére irányuló kérelmét három éven belül kell a cégbíróságra benyújtani, ellenkező esetben kényszertörlési e... Elolvasom

Végelszámolás - Cég törlése

A céget a cégbíróság akkor törölheti, ha az adóhatóság arról tájékoztatja a céget, hogy a cégnél adóhatósági eljárás nin... Elolvasom

Végelszámolás befejezése (4)

A végelszámolást lezáró beszámolót (a céginformációs szolgálathoz), a záró adóbevallásokat és az ezzel együtt „lejáró” h... Elolvasom

Végelszámolás befejezése (3)

A végelszámoló befejezésének zárása a tevékenységek oldaláról a cégtörlési kérelem benyújtása, ehhez szükséges - a végel... Elolvasom

Végelszámolás befejezése (2)

A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a va... Elolvasom

Végelszámolás befejezése (1)

A végelszámolás befejezése érdekében a végelszámoló feladata: Elolvasom

Végelszámolás határideje

A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell fejezni. Elolvasom

Végelszámolás lefolytatása (2)

Ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti... Elolvasom

Végelszámolás - 40 nap a követelés bejelentésére

A Társaság hitelezői a Társasággal szemben fennálló követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételétől számíto... Elolvasom

Végelszámolás megindul - értesítések

A végelszámoló a végelszámolás közzétételétől számított 15 napon belül – szükség szerint – értesíti az illetékes hatóság... Elolvasom

Végelszámolás megindítása

A Társaság végelszámolója a végelszámolás megindítását változás bejegyzési kérelemben bejelenti a cégbíróságnak a kezdő ... Elolvasom

Végelszámolás – vezető tisztségviselő feladata a...

Ha arra a döntésre jut egy vállalkozás, hogy inkább abbahagyja működését, és nem kell felszámolást lefolytatni akkor vég... Elolvasom

Végelszámoló feladatai

A végelszámoló az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a végelszámolás alatt álló cég, v... Elolvasom
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]