Végelszámolás megindul - értesítések

A végelszámoló a végelszámolás közzétételétől számított 15 napon belül – szükség szerint – értesíti az illetékes hatóságokat a végelszámolás megindításáról.
Ha arra a döntésre jut egy vállalkozás, hogy inkább abbahagyja működését, és nem kell felszámolást lefolytatni akkor végelszámolás következik. Ennek lépései közül az első ennek elhatározása és kimondása és végelszámoló választása, a második az előkészítés, azaz a volt tisztségviselő feladatai, a harmadik a végelszámolás megindítása.

A 4. lépés, hogy az érdekeltek megtudják, megindult a végelszámolás, azaz a szükséges értesítések.

Ennek egyik útja maga a határozat. A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz és amely tartalmazza a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a végelszámolónak jelentsék be.

Továbbá a végelszámoló a végelszámolás közzétételétől 15 napon belül – szükség szerint – értesíti a végelszámolás megindításáról:
  • az ingatlanügyi hatóságot a végelszámolás tényének bejegyzése érdekében,
  • ha a cég valamely vagyontárgya országos közhiteles vagy közérdekből vezetett nyilvántartásban szerepel, e nyilvántartást vezető szervezetet,
  • a területileg illetékes állami munkaerő-piaci szervezetet,
  • az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások elhárításához, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat,
  • a cég pénzforgalmi számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót,
  • a cég vagyoni részvételével működő jogalanyok vezető tisztségviselőit, illetve a cég részvételével működő társadalmi szervezeteket, alapítványokat,
  • a cég által vagy ellen indított és folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárásokban az eljáró hatóságot vagy bíróságot.
Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/vegelszamolas-meginditasa

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]