Végelszámolás – vezető tisztségviselő feladata a döntés után

Ha arra a döntésre jut egy vállalkozás, hogy inkább abbahagyja működését, és nem kell felszámolást lefolytatni akkor végelszámolás következik. Ennek lépései közül az első ennek elhatározása és kimondása és végelszámoló választása, a második az előkészítés.
A végelszámolás kezdő időpontjában a (a határozatban megállapított időpont), vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik, a cég vezető tisztségviselője (így egyben törvényes képviselője) a végelszámoló lesz.

De marad a cégvezetőnek is kötelezettsége. A kezdő időponttól számított 30 napon belül a Társaság korábbi vezető tisztségviselője
  • a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét lezáró beszámolót készít (azt 45 napon belül letétbe helyezni és közzétenni – van kivétel pl: bt. ha eva-s),
  • elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy egyéb jogszabályok előírnak, és ezeket az okiratokat, valamint a cég iratanyagát – legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától számított harmincadik napon – a végelszámolónak átadja,
  • a végelszámoló díjazása esetén a végelszámoló díjának és költségtérítésének kifizetéséhez előre láthatóan szükséges összegre tartalékot képez, és azt a pénzforgalmi számlájára befizeti, ott elkülönítetten tartja nyilván;
  • a folyamatban lévő ügyekről a végelszámolót tájékoztatja,
  • a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról iratjegyzéket készít, és azokat, valamint az irattári anyagokat a végelszámolónak átadja,
  • a végelszámolás megindításáról a munkavállalókat, valamint a Munka Törvénykönyvében meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) haladéktalanul tájékoztatja.
A cég korábbi vezető tisztségviselője feladatainak elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. Mulasztás esetén a korábbi vezető tisztségviselőt a végelszámoló vagy a cég hitelezője kérelmére a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében 100 000 Ft-tól 900 000 Ft-ig terjedő, ismételten is kiszabható pénzbírsággal sújthatja.
A cég korábbi vezető tisztségviselőjét továbbá az adóhatóság is mulasztási bírsággal sújthatja, amennyiben a végelszámolás megindításával kapcsolatos adókötelezettségek teljesítését (pl. tevékenységzáró bevallások benyújtása) elmulasztotta.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/vegelszamolo-feladatai

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]