Végelszámolás – kényszertörlésé alakulhat

A cég a törlésére irányuló kérelmét három éven belül kell a cégbíróságra benyújtani, ellenkező esetben kényszertörlési eljárás lefolytatására kerül sor.
A kényszertörlési eljárás megindításával egyidejűleg a végelszámoló tisztsége megszűnik, de az eljárás során köteles a cégbírósággal együttműködni, és a kényszertörlési eljárás lefolytatása érdekében valamennyi rendelkezésére álló információról a cégbíróságot tájékoztatni.

A végelszámolási eljárást követően elrendelt kényszertörlési eljárás során a volt végelszámoló köteles az adókötelezettségeket teljesíteni, valamint a kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, számviteli beszámolót készíteni, majd a számviteli törvényben foglaltak szerint letétbe helyezni és közzétenni.

A kényszertörlési eljárás természetesen kedvezőtlenebb, nincs a tulajdonosoknak olyan döntési jogkörük és befolyásuk, mint a végelszámolásban.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/vegelszamolassal-valo-cegtorlest-koveto-lepesek

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]