Végelszámolás befejezése (3)

A végelszámoló befejezésének zárása a tevékenységek oldaláról a cégtörlési kérelem benyújtása, ehhez szükséges - a végelszámolás jóváhagyása, záró beszámoló és adóbevallások után - az adatok TB felé történő megfelelő átadása. A végelszámoló tehát nemcsak gondoskodik a cég iratanyagának elhelyezéséről, hanem a cég biztosítottjainak adatait átadja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek Fontos, hogy ez a folyamatot, amelyet a munkajogi és társadalombiztosítási szempontból emelünk ki, mert az erről szóló igazolás kell a törlési eljáráshoz!
A végelszámoló a társadalombiztosítási jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatokról. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság által - az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről - kiadott igazolást a végelszámoló köteles megküldeni a bíróságnak.

Ezen igazolás kiadása iránti igényét a végelszámoló írásban, formai megkötés nélkül a NAV ügyfélszolgálati irodáin keresztül vagy postai úton terjesztheti elő. Az igazolást az adózónak a cégbíróságon előterjesztett törlési kérelemhez kell csatolnia, ebből adódóan az igazolás iránti kérelmet csak a végelszámolási eljárás végén, a záró bevallások benyújtását követően szükséges igényelni.

Amennyiben a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó adatokat az adóhatóság végelszámolással összefüggő ellenőrzés során állapítja meg, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás helyett az adóhatóság határozatát kell megküldenie az adózónak a cégbíróság részére.

A biztosítottak jogviszonyára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló igazolás igénylése és kiállítása illetékmentes.
Az adóhatóság a záró beszámoló közzétételét követő 90 napon belül, az ügyfél külön kérelme nélkül elektronikus úton értesíti a cégbíróságot arról, hogy a társaságnál adóhatósági eljárás van/nincs folyamatban, valamint a vám- és adóhatóságnál nyilvántartott tartozása van/nincs.

A biztosítottak 2009. december 31-éig fennállt jogviszonyáról szóló adatokat az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell megküldeni. Az említett időpontot követő időszakra a társadalombiztosítási kötelezettséggel járó kifizetésekről az állami adóhatóság részére kell bevallást teljesíteni.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/vegelszamolas-befejezese-2

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]