Végelszámolás - 40 nap a követelés bejelentésére

A Társaság hitelezői a Társasággal szemben fennálló követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételétől számított 40 napon belül jelenthetik be. Ezen határidő elteltét követő 15 napon belül a végelszámoló jegyzéket készít a követelésekről, melyet további 15 napon belül benyújt a cégbírósághoz.
Ha arra a döntésre jut egy vállalkozás, hogy inkább abbahagyja működését, és nem kell felszámolást lefolytatni akkor végelszámolás következik. Ennek lépései közül az első ennek elhatározása és kimondása és végelszámoló választása, a második az előkészítés, azaz a volt tisztségviselő feladatai, a harmadik a végelszámolás megindítása, a negyedik az értesítések.

5. lépés az igények összegyűjtése és ezek jegyzékbe foglalása és cégbírósághoz való leadása.

Amit ki kell emelni, hogy igaz, hogy a cég hitelezői a követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követő 40 napon belül jelenthetik be a végelszámolónak, ám a határidő nem jár jogvesztéssel. A bejelentés akkor is szükséges, ha a céggel szemben a követeléssel kapcsolatban hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban. A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt cég tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó szabályok szerint lehet érvényesíteni.

A végelszámoló a hitelezői igénybejelentési határidő (40 nap) elteltét követő tizenöt napon belül a követelésekről jegyzéket készít, ezen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. A követelések jegyzékét a végelszámoló további tizenöt napon belül benyújtja a cégbírósághoz a nyilvános cégiratok közé történő elhelyezés céljából. A vitatott hitelezői igények hitelezőit a végelszámoló a követelésük ilyen minősítéséről ugyanezen időtartam alatt értesíti.
A cég tagja, hitelezője, illetve az, aki a jogi érdekét valószínűsíti, törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a cégbíróságnál, ha azt észleli, hogy a végelszámoló a követelések jegyzékét a cégiratokhoz nem csatolta be. Ilyen esetben a bíróság a végelszámolót

a)
határidő tűzésével és pénzbírság terhe mellett felhívja a mulasztás pótlására, vagy ennek eredménytelensége esetén
b) 100 000 forinttól 900 000 forintig terjedő, ismételten is kiróható pénzbírsággal sújtja.

Az a hitelező, akinek bejelentett követelését a végelszámoló vitatja, igényét a végelszámoló értesítésének kézhezvételétől számított harminc napos határidőn belül a bíróság előtt perben érvényesítheti, ennek megindítását a végelszámolónál igazolnia kell.

A végelszámoló a vitatott igények fedezetére köteles lekötött tartalékot képezni.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/vegelszamolas-megindul-ertesitesek

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]