Végelszámolás befejezése (1)

A végelszámolás befejezése érdekében a végelszámoló feladata:

A legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra (ha van könyvvizsgáló, annak a jelentésével együtt):

  • az adóbevallásokat,
  • a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek mérlegében az eszközök, illetve az esetleges kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, a piaci értéken történő értékelésnek az eredményre gyakorolt hatását az eredménykimutatás tartalmazza,
  • a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz,
  • a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést (zárójelentést),
  • a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok sorsára vonatkozó javaslatot.

A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonnak a tagok (részvényesek) közötti természetbeni felosztására csak vagyonértékelés esetén van mód. A vagyonkiadás időpontjáról – ami nem lehet korábbi a cég cégbírósági törlésénél – a legfőbb szerv dönt.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/vegelszamolas-hatarideje

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]