Végelszámolás megindítása

A Társaság végelszámolója a végelszámolás megindítását változás bejegyzési kérelemben bejelenti a cégbíróságnak a kezdő időponttól számított 15 napon belül. Ennek költsége: 15.000,- Ft eljárási illeték + 3.000,- Ft közzétételi költségtérítés. A cégbíróság a végelszámolásról hozott határozatát a Cégközlönyben közzéteszi.
Ha arra a döntésre jut egy vállalkozás, hogy inkább abbahagyja működését, és nem kell felszámolást lefolytatni akkor végelszámolás következik. Ennek lépései közül az első ennek elhatározása és kimondása és végelszámoló választása, a második az előkészítés, azaz a volt tisztségviselő feladatai.

Ezt követi a végelszámolás hivatalos megindítása, mint 3. lépés.

A végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben köteles bejelenteni a cégbíróságnak, amelyben fel kell tüntetni:
  1. a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét, 
  2. a végelszámolás kezdő időpontját, 
  3. a végelszámoló nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét, és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a végelszámolási feladatok ellátására kijelölt természetes személy nevét, születési idejét, anyja születési nevét, és lakóhelyét is, 
  4. a korábbi vezető tisztségviselő(k) jogviszonyának megszűnését, 
  5. a cég nevét (rövidített nevét) a végelszámolásra utaló toldattal.
A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz.

Ennek tartalmaznia kell többek között:
  1. adatokat a változásbejegyzési kérelemből és egyéb adatokat (a végelszámolás alá került cég nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, ha a jogutód nélküli megszűnés elhatározását megelőző két éven belül jogutódlás következett be, a jogelőd(ök) nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát)
  2. a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a végelszámolónak jelentsék be.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/vegelszamolas-vezeto-tisztsegviselo-feladata-a-dontes-utan

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]