Címke: munkaviszony

SZABADSÁG

Mi a szabadság? Elolvasom

Mt. - A SZEMÉLYISÉGI JOGOK VÉDELME

Új előírás az új Ptk. alapján, hogy személyhez fűződő jogok helyett az Mt. - a Ptk., paragrafusszámaival jelölve - szabá... Elolvasom

Ügyelet és készenlét

A munkavállaló a beosztás szerinti napi munkaidején kívül rendelkezésre állásra kötelezhető. Elolvasom

Pótlék munkaszüneti napra, ügyeletre, készenlétr...

Munkaszüneti napon a rendes díjazás kétszerese jár. Elolvasom

Rendkívüli munkavégzés pótléka

Többletdíjazás jár a rendkívüli munkavégzésért is. Elolvasom

Műszak- és éjszakai pótlék

A műszakpótlék egységesen harminc százalék. Elolvasom

VASÁRNAPI PÓTLÉK

A vasárnapi bérpótlék mértéke ötven százalék. Elolvasom

BÉRPÓTLÉKOK

Különös feltételek mellett, így az általános időszaktól, körülményektől eltérő munkavégzésre munkaszerződés, vagy munkav... Elolvasom

Prémium - ösztönző bérezés

Bár az Mt. a munkabér elemeket nem határozza meg, de ez nem akadálya annak, hogy a munka- vagy kollektív szerződés vagy ... Elolvasom

Teljesítménykövetelmény

Teljesítménybér alkalmazása esetén a munkáltató teljesítménykövetelményt állapít meg, amelyet olyan előzetes – objektív ... Elolvasom

Teljesítménybér

A munkavállaló a szerződése szerinti alapbérre jogosult. A munkáltató a munkabért teljesítménybérként vagy idő- és telje... Elolvasom

Alapbér

A munkaszerződés egyik kötelező tartalmi eleme az alapbérben való megállapodás. Ha ez elmarad, a munkaszerződés és így a... Elolvasom

Egyenlő bánásmód a munka díjazásnál

Az egyenlő bánásmód követelménye érvényesül a munka díjazásánál is, sőt talán itt a legerősebb és legismertebb. Egyenlő ... Elolvasom

A munkabér

A munkabér fogalmát a törvény nem definiálja. A bírói gyakorlat szerint esetenként kell eldönteni, hogy a munkaviszony a... Elolvasom

Rendkívüli munka korlátai

A rendkívüli munkának is vannak korlátai. Ezek a munkavállalók egyes csoportjára (fiatalok, nők, stb.), a rendkívüli mun... Elolvasom

Mi az az elszámolási időszak? (2)

Példa elszámolási időszakra. Elolvasom

Mi az az elszámolási időszak? (1)

Ez az új Mt. által bevezetett fogalom, amely rokon a munkaidőkerettel. Ezt mutatja, hogy csak abban az esetben alkalmazh... Elolvasom

Rendkívüli munkaidő

A rendes napi munkaidő, az amely a beosztás szerinti munkaidőt teszi ki. A napi munkaidő – munkaidőkeret vagy elszámolás... Elolvasom

Eljárás a munkaviszony munkaidőkeret lejárta elő...

Abban az esetben, ha munkaidőkeret közben, vagy hónap közben szűnik meg a munkaviszony az Mt. meghatározza a felek közöt... Elolvasom
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]