SZABADSÁG

Mi a szabadság?
Olyan időszak, amelyre munkavégzés hiányában történik bérfizetés a munkaviszonyban.
 
A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll. Azaz a szabadság egy olyan időszak, amelyre úgy jár bér, hogy nem történik munkavégzés, arra tekintettel, hogy fennáll a munkaviszony. Általánosan elmondható, hogy a szabadság előtt és utána van munkavégzés. A szabadság a munkaviszony sajátja, nem jár megbízás és vállalkozás esetén, ez abból adódik, hogy ott feladatvégzésre szerződnek, ami azt is jelenti nincs értelme a szabadságnak, hiszen a vállalkozó munkaidejét maga osztja be, e tekintetben nem utasítható.
 
Bármelyik polgári munkavégzési, atipikus jogviszonyban kiköthető, hogy az Mt-t alkalmazzák szabadság tekintetében, vagy egyéb szabadság szabályokban állapodnak meg. Ugyanakkor ha ez nem munkaviszonyként van bejelentve, akkor fontos, hogy ne valósítson meg színlelt szerződést és ne valójában a munkaszerződés és munkaviszony szabályainak megkerülésére irányuljon

A fizetett szabadság rendszerének célja, hogy a munkavállalókat fizetett pihenőidőben részesítse. Ezért a törvény a fizetett szabadság összetételét egyszerű bérkiegészítéssel szabályozza.

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]