Címke: kockázatértékelés

A munkahelyek minimális védelmi szintje

A 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmazza a munkahelyek munkavédelmi követelményei minimális szintjének... Elolvasom

A veszélyes vegyi anyagok jelenlétéből keletkező...

A vegyi anyagok hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméhez a következőkben felsorolt kockázati tényezőket ke... Elolvasom

Képernyő előtti munkavégzés

A képernyős berendezést úgy kell kialakítani, üzembe helyezni, illetve üzemben tartani, hogy rendeltetésszerű használat ... Elolvasom

A biológiai kockázatértékelés szempontjai

A munkavállalókat érő biológiai kóroki tényezőktől származó expozíció esetén a kockázatbecslés során nem nélkülözhető a ... Elolvasom

A biológiai tényezők expozíciójával járó tevéken...

A biológiai tényezők (vírusok, baktériumok, gombák, paraziták stb.) által okozott megbetegedéseknek kitett munkavállalók... Elolvasom

A rezgésexpozícióval járó tevékenység

Ha vállalkozása használ kézben tartott, kézzel irányított vagy kézi előtolású elektromos gépeket, ez esetben szükség les... Elolvasom

Zajexpozícióval járó tevékenység

A zajos munkahelyeken különös figyelmet kell fordítani a kockázatok felmérésére. Elolvasom

Azbesztexpozícióval járó tevékenység

Az azbeszt okozta egészségkárosodás hosszú lefolyású, többségében halálos kimenetelű. Okozhat úgynevezett azbesztózist, ... Elolvasom

Rákkeltő, mutagén anyaggal végzett tevékenység

A munkáltatónak rákkeltő anyagokkal végzett tevékenység esetén a következőkben ismertetésre kerülő feladatai vannak. Elolvasom

A kémiai kockázatértékelés szempontjai

A kémiai kóroki tényezők kockázatértékelése során a dolgozók által minden anyag vagy keverék biztonsági adatlapját be ke... Elolvasom

Veszélyes anyaggal, keverékkel végzett tevékenys...

A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és érté... Elolvasom

A kockázatértékelés tartalmát meg kell ismertetn...

Az elkészült kockázatértékelést nem csak az irattárban kell tárolni, hanem annak tartalmát az érintettekkel ismertetni k... Elolvasom

A kockázatértékelés dokumentálása

A kockázatértékelést minden esetben dokumentálni kell, akkor is, ha ennek során azt állapítják meg, hogy a kockázatokban... Elolvasom

A kockázatértékelés nyomon követése és felülvizs...

A munkáltatónak ellenőriznie kell, hogy a kockázatértékelés megállapításaként, a kockázatok csökkentése érdekében meghat... Elolvasom

A kockázatértékelés folyamata - cselekvés

A munkáltatónak intézkedési tervet kell készítenie a kockázatok csökkentése érdekében, a felelős és a határidő megjelölé... Elolvasom

A kockázat megelőzésének, csökkentésének további...

A kockázatértékelésben megállapított kockázatok csökkentésének léteznek további lehetőségei is. Most ezeket fogom ismert... Elolvasom

A kollektív műszaki védelem előnyei

A kollektív műszaki védelmet előnyben kell részesíteni az egyéni védőeszközök alkalmazásával szemben. Elolvasom

Kockázatok megelőzése vagy csökkentése

A jelenlevő kockázatok megelőzése, csökkentése a Munkavédelmi törvényben foglalt elvekkel összhangban történhet. Elolvasom

Megelőző intézkedések meghozatala

A munkáltatónak intézkedéseket kell tennie a kockázatokra vonatkozóan. Elolvasom

A kockázatok rangsorolása

A munkahelyi kockázatértékelés készítése során az intézkedéseket célszerű sürgősségi sorrendbe állítani a következők sze... Elolvasom
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]