Új Ptk – rendelkezéseit mikortól kell alkalmazni? (3)

Korábbiakban áttekintettük a társasági jogi szabályok mikortól alkalmazhatóak, vagy mi az átállás határideje, most kitérünk más magánjogi fejezetekre is.
Szerződésen kívül okozott kárért való felelősség, személyiségi jogi jogsértés

Az Új Ptk.-nak a szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre, valamint a személyhez fűződő jogok megsértésére vonatkozó rendelkezéseit a 2014. március 15-ét követően tanúsított jogsértő magatartásokra kell alkalmazni. Itt egyértelmű a szabály, hiszen nincs a felek között sem szerződés, sem más olyan jogviszony, amely a régi Polgári Törvénykönyvhöz kötné őket. Előfordulhat azonban, hogy a jogsértő magatartást „folyamatosan tanúsítják”, például egy környezetszennyező tevékenységet 2014. március 15-ét megelőzően kezdenek meg és ezt követően is folytatnak. Ez esetben a régi jogszabályokat kell alkalmazni a kárfelelősség megállapítása során, valamint a megsértett személyhez fűződő jogok alapján érvényesíthető polgári jogi igényekre.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/uj-ptk-rendelkezeseit-mikortol-kell-alkalmazni-1
http://www.vallalkozo.info/jog/uj-ptk-rendelkezeseit-mikortol-kell-alkalmazni-2

Amennyiben jogi témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]