Értékcsökkenési leírás (écs) – társasági adó (3)

Társaságiadó-alapban érvényesíthető értékcsökkenés:

Az értékcsökkenési leírást az adózónak az eszköz üzembe helyezésének napjától kell elszámolnia.

Értékcsökkenési leírás (écs) – társasági adó (3)

Az értékcsökkenési leírást azon napokra kell arányosan meghatározni, amely napokon az eszköz állományban volt. Az écs meghatározásának alapja a számviteli szabályozástól eltérően a tárgyi eszköz teljes bekerülési értéke azaz a maradványérték nem befolyásolja az adóalapban érvényesíthető értékcsökkenési leírás összegét.
 
Egy adott eszközre vonatkozóan az adóalapnál elszámolható értékcsökkenési leírás összességében nem haladhatja meg az eszköznek bekerülési értékét, azaz 0-ra leírható.
A személygépkocsi értékcsökkenési leírási kulcsát a társaságiadó-törvény 20 %-ban rögzíti, ennélfogva a cégautó bekerülési értéke öt év alatt számolható el az adóalap csökkentéseként.

Korábbi kapcsolódód szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/ado-penzugy/ertekcsokkenesi-leiras-ecs-tarsasagi-ado-2

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.
 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]