Értékcsökkenési leírás (écs) – társasági adó (2)

Számviteli terv szerinti értékcsökkenés

A számviteli törvény szerinti terv szerinti écs a tárgyi eszközök hasznos élettartamuk végén várható maradványértékével csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékének a felosztása azokra az évekre, amelyekben az eszközöket előreláthatóan használni fogják (hasznos élettartam). Azaz pl.. egy számítógép várható használata, avulása 5 év, akkor a mostani 500 e ft-os gép érni fog 50 e Ft-ot, akkor bekerülési érték: 500 e Ft, maradványérték 50 e Ft, akkor 450 e fT-ot kell felosztani 5 évre.

A maradványérték a hasznos élettartam végén az adott eszköz várhatóan realizálható összeg, amelyet a rendeltetésszerű használatba vétel, függvényében kell meghatározni becsléssel a piaci viszonyok, illetve a hasonló eszközök használatának tapasztalatai alapján.

A cégautóra az üzembe helyezés napjától kell elszámolni az écs-t, erre az időpontra kell meghatározni a bekerülési értékét is.
Az értékcsökkenés alapja az autó maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke.

Bekerülési érték az üzembe helyezés érdekében az üzembe helyezésig felmerült, az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható költségek, ráfordítások összege.

A számviteli törvény részletesen felsorolja, mely költségelemek részei a bekerülési értéknek. Ide sorolja egyebek között az illetéket, a vámterhet, az előzetesen felszámított, de le nem vonható áfát (cégautó beszerzésénél ez jellemző), a vásárolt vételi opció díját, ha azok az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódnak.
Része a bekerülési értéknek az eszköz beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitelnek, kölcsönnek az üzembe helyezésig felmerült kamata, továbbá a hitel-, kölcsönszerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési költség, folyósítási jutalék is.

Nem számolható el terv szerinti écs az üzembe nem helyezett cégautók, továbbá a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért cégautók esetében.
Terven felüli értékcsökkenést a számviteli törvényben meghatározott esetekben kell elszámolni. Ide tartozik az elháríthatatlan külső ok miatt bekövetkező megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány legfeljebb az eszköz piaci értékéig.

Azt az eszközt, amely nem a rendeltetésének megfelelően vagy egyáltalán nem használható (például totálkáros vagy ellopott cégautó), a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után ki kell vezetni a tárgyi eszközök közül.

A már teljesen leírt tárgyi eszközök esetében nem számolható el terven felüli értékcsökkenés.
Terven felüli értékcsökkenés a maradványértéken nyilvántartott eszközre is lehetséges, ha fennállnak a számviteli törvényben előírt körülmények.

Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/ertekcsokkenesi-leiras-ecs-tarsasagi-ado-1

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]