Értékcsökkenési leírás (écs) – társasági adó (1)

Tárgyi eszköz vállalkozás nyilvántartásaiban
Az értékcsökkentés az, amivel a tárgyi eszköz 100 e Ft feletti érték esetében költséggé válik, és így csökkenti az adóalapot is. De az értékcsökkenés jelenthet mást a társasági adó és a számvitel tekintetében, továbbá létezik terv szerinti és terven felüli formája is.
 
Az értékcsökkenés a terv szerinti értékcsökkenés formájában számolható el a tárgyi eszköz elhasználódásának és értékvesztésének megfelelően.
A vállalkozónak kell eldöntenie amikor a tárgyi eszközt rendeltetésszerűen használatba veszi, illetve üzembe helyezi, hogy a bekerülési értéket milyen hasznos élettartam alatt, évenként milyen összeggel, milyen módszerrel, milyen maradványérték figyelembe vételével számolja el az eredmény terhére.
 
A terv szerinti écs meghatározásának módszerét a vállalkozásnak kell megválasztania, s a számviteli politikájában rögzítenie is kell.
Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a beszerzési (bruttó) illetve a nettó értékhez viszonyított arányát vagy a teljesítménnyel arányos összegét az értékcsökkenés abszolút összegét a személygépkocsi várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi elavulása figyelembevételével kell megtervezni, azokat a nyilvántartásokban rögzíteni s üzembe helyezéstől fogva alkalmazni.
 
A terv szerinti értékcsökkenés, a 100.000 ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök bekerülési értékének megfelelő egyösszegű értékcsökkenés és a terven felüli értékcsökkenés , valamint a társasági adóalap megállapításakor érvényesíthető értékcsökkenési leírás különbözik
Azt is mondhatjuk a tárgyi eszközöknek kétfajta nettó értékük van:
  • a számviteli törvény szerinti könyv szerinti érték
  • és a társaságiadó-törvény szerinti számított nyilvántartási érték.
A könyv szerinti érték a számviteli szabályok szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett, a terven felüli écs összegével visszaírt összegével növelt bekerülési érték.
 
A számított nyilvántartási érték pedig az adóalapban valamilyen jogcímen -értékcsökkenési leírásként vagy az eszköz üzembe helyezésekor feloldott fejlesztési tartalék miatt- érvényesített összeggel csökkentett, az adóalapban érvényesített terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt bekerülési érték.
 
Az adóalap megállapításakor az adózás előtti eredményt a társaság által a cégautóra a számviteli törvény szerint az adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés, egyösszegű értékcsökkenés és terven felüli értékcsökkenés növeli, az adott eszközre - az adótörvény mellékleteiben előírt szabályok és leírási kulcsok szerint- meghatározott értékcsökkenési leírás pedig csökkenti. Azaz azt kell a társasági adóban figyelembe venni, amit az adótörvény előír.
 
Az eszközre az adóévben visszaírt terven felüli értékcsökkenés az adóalap meghatározása során jellemzően csökkenti az adózás előtti eredményt. Ezen előírás alól csak az olyan visszaírt összeg jelent kivételt, amelyet a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának adóévében az adózó a törvény külön rendelkezése alapján az adóalapjában is érvényesíthetett.

Amennyiben adó témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]