Szabványváltozások - 2014. május

A munkavédelmet, tűzvédelmet valamint a környezetvédelmet érintő legfrissebb szabványváltozásokat ismertetem a következőkben.

I. A munkavédelem területén szabványváltozások a következők:

Munkaeszköz, gép, veszélyes anyag, vegyipar, biológiai veszély, sugárvédelem

MSZ ISO/IEC TS 17023:2014

Megfelelőség értékelés. Útmutató az irányítási rendszert tanúsító auditok időtartamának meghatározásához

MSZ 27003-1-9:2014

Nukleáris létesítmények komponenseinek létesítési szabályai. 9. rész: Segédletek az MSZ 27003 szabványsorozathoz

Építés, szerelés, anyagmozgatás, hegesztés, közlekedés

MSZE 12802:2014

Hegesztés biztonsága. Hegesztő munkahelyek kialakításának munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei

MSZE 12803:2014

Hegesztés biztonsága. Légzésvédelem

MSZE 12804:2014

Hegesztés biztonsága. Gázhegesztő felszerelések és berendezések biztonságos kezelése

MSZE 12805:2014

Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek időszakos ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12806:2014

Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztés

MSZE 12807:2014

Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági szempontjai

MSZE 12808:2014

Hegesztés biztonsága. Biztonsági eszközök alkalmazása gázhegesztéshez és rokon eljárásaihoz

MSZE 12809:2014

Hegesztés biztonsága. Gázhegesztés eszközeinek időszakos biztonsági ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12810:2014

Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata

MSZE 12813:2014

Hegesztés biztonsága. Termithegesztés

Egyéni védőeszköz

MSZ EN ISO 15027-3:2013

Merülő ruhák. 3. rész: Vizsgálati módszerek

 

II. A tűzvédelem, katasztrófavédelem területén szabványváltozások a következők:

MSZ 14800-8:1994

Tűzállósági vizsgálatok. Építőanyagok égve csepegésének vizsgálata (visszavonva)

MSZ 14890:2014

Építési termékek gyújtásveszélyességének vizsgálata

 

III. A környezetvédelem területén szabványváltozás a következő:

MSZ EN 1501-1:2012

Hulladékgyűjtő járművek. Általános és biztonsági követelmények. 1. rész: Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő járművek

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  " Jogszabályváltozások - 2014. május” címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]