A zárt téri térrobbanás elleni védelem lehetősége

A zárt téri térrobbanás ismeretéhez két fogalmat kell megismerni: alsó robbanási és felső robbanási határkoncentrációt.

Az alsó és a felső robbanási határkoncentráció közötti tartományban alakulhat ki a robbanás. Az alsó robbanási koncentráció alatt tehát nem kell robbanással számolni, úgyszintén a felső határérték felett sem.

A robbanási határkoncentráció értékei anyagonként különbözőek.

A térrobbanás elleni védelem lehetőségeit a szabványok és szabályzatok előírásainak betartása alapozza meg (Országos Tűzvédelmi Szabályzat). Ugyancsak a védelmet szolgálja a tűzveszélyességi osztályba sorolás, a telepítési előírások betartása, érvényesítése, a tűzszakaszok, tűztávolságok, hasadó-nyíló felületek létesítése.

A térrobbanás elleni védelemhez tartozik az üzemhelyiségek légterének az alsó robbanási határ 20 %-a alatt való tartása a gáz és gőz kiáramlásának és párolgásának, valamint a porképződésnek a csökkentésével (szükség szerinti elszívásával), erőteljes szellőztetéssel, szükség esetén a vész szellőzés megindításával.

A rend és a tisztaság közvetve szintén a robbanás elleni védelem fontos tényezője. Poros üzemekben fontos a gyakori portalanítás, mert a vastag porréteg lehet önmagában is öngyulladó, de a legnagyobb veszélyt a másodlagos porrobbanás jelentheti.

Másodlagos porrobbanás az üzemi berendezésben, a helyiség légterébe hatoló porrobbanás után következik be, amikor az első robbanási hullám felkavarja a helyiségben leülepedett porréteget, és a keletkezett porfelhőt az elsődleges porrobbanás begyújtja.

Amennyiben munkabiztonság témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Előző cikkünket  "Munkavédelmi követelmények vegyi anyagok esetén” címmel ajánlom olvasóim figyelmébe.

Kling Péter

 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]