Kft. - Saját üzletrész visszavásárlása (4)

Rendezni kell a sorsát!

Egy éves korlát:

A saját üzletrészt - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik arányában - térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.

Ennek indoka, hogy a vállalkozás saját maga tulajdonlásával járó torzulások ne maradhassanak fenn hosszabb távon. A saját részvény, üzletrész visszavásárlását általában vagy a részvény, üzletrész bevonása követi, vagy a részvény, üzletrész eladása. A vásárlás elszámolása önmagában megegyezik más, nem saját részvények, üzletrészek vásárlásával.
 
Összefoglalva: a társaság saját üzletrészt csak akkor vásárolhat, ha rendelkezik törzstőkén felüli szabad vagyonnal, amely osztalék fizetését is lehetővé tenné.

A társaságnak ezt az úgymond fizetési képességét hat hónapnál nem régebbi beszámolóval kell alátámasztani. Tehát június 30-ig ez lehet az év végi beszámoló, e dátumot követően közbenső mérleget kell készíteni.
A megvásárolt üzletrész sorsáról egy éven belül kell dönteni, kivéve ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik!
A saját üzletrész egyik rendezési módja a térítésmentes átadás a meglévő tulajdonosoknak a törzsbetéteik arányában.
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]