Kft. - Saját üzletrész visszavásárlása (2)

Törzstőkén felüli vagyon

A Saját üzletrész visszavásárlásának egyik fő korlátja, hogy a vállalkozás csak akkor vásárolhatja vissza saját részvényeit, üzletrészeit, ha arra az alaptőkén, törzstőkén felüli vagyona fedezetet nyújt. Ez a szabály biztosítja pénzügyi hátteret, hogy a saját részvények, üzletrészek visszavásárlásának ne a jegyzett tőkeként átvett pénzeszköz legyen a fedezete, hanem a vállalkozás által már a múltban megtermelt haszon.
Ugyanis ha nem a plusz vagyon lenne a fedezet, hanem maga a jegyzett tőke akkor tőkeleszállításként kellene megjelennie ennek a tranzakciónak.

A saját részvény, üzletrész visszavásárlására a vállalkozásnak csak bizonyos feltételek mellett van lehetősége. A feltételrendszert a gazdasági társaságokról szóló törvény tartalmazza, azonban a konkrét számítási mód tekintetében a számviteli törvényre utal. A gazdasági társaságokról szóló törvény szerint a visszavásárlás csak akkor engedélyezett, ha arra a fedezetet az alaptőkén, törzstőkén felüli vagyon adja. Ennek meghatározása már a számviteli törvényben található. A törzstőkén felüli vagyoni fedezet: a jegyzett tőkével, a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege. Ha tehát ez az összeg fedezetet nyújt a saját részvény, üzletrész vásárlására, akkor az megtehető. Fontos kiemelni, hogy ehhez közgyűlési, taggyűlési határozat szükséges.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/hirek/kft-sajat-uzletresz-visszavasarlasa-1

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]