Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Határidő: 2017.09.29
Kódszám: GINOP-2.1.1-15
Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium
Pályázók köre

Azok a kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok indulhatnak, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá és amelyek
  • mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
  • amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
  • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Támogatható tevékenységek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

a) Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 3 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok
laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.

b) Kísérleti fejlesztés
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó
tevékenységek is.
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében
a) Projekt előkészítési tevékenység.
b) Projektmenedzsment tevékenység.
c) Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele.
d) A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.

Regionális beruházási támogatás keretében
a) Eszközbeszerzés - technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
c) Immateriális javak beszerzése.
d) A beruházásra aktivált szolgáltatási tevékenységek.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A támogatás összege és mértéke

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 1000 millió forint.

Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft.

Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.

A támogatás maximális mértéke:

Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás
a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:
(i) ipari kutatás esetén az elszámolható költségek 50%-át,
(ii) kísérleti fejlesztés esetén az elszámolható költségek 25%-át,
(b) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 80%-áig növelhető:
(i) 10 százalékponttal növelhető középvállalkozás, 20 százalékponttal növelhető kisvállalkozás esetén,
(ii) 15 százalékponttal növelhető, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában, és legalább egy kis- és középvállalkozás bevonásával zajlik, és egyik vállalkozás sem viseli az elszámolható költségek több, mint 70%-át,

Ha egy projekt több tevékenységet foglal magában, az egyes tevékenységeket be kell sorolni a (a) bekezdés szerinti kutatás-fejlesztési kategóriák közé.
A támogatási intenzitást külön kell megállapítani az egyes kedvezményezettekre, ide értve az ii) pontban meghatározott együttműködési projektben résztvevőket is.

Csekély összegű támogatás
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
 
Regionális beruházási támogatás
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. §(1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel:

(a) Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék: kisvállalkozás: 45%, közép: 35%, nagy 25%
(b) Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék: kisvállalkozás 55%, közép 45%, nagy: 35%
(c) Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék: kisvállalkozás 70% közép 60% nagy 50%

A kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

Az eljárási innováció és szervezési innováció támogatása
(a) A támogatási intenzitás nagyvállalkozás esetén nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, kis- és középvállalkozás esetén az elszámolható költségek 50%-át.
(b) Nagyvállalkozásnak akkor nyújtható támogatás, ha az a támogatott tevékenység során ténylegesen együttműködik kis- és középvállalkozással és, ha az együttműködő kis- és középvállalkozás viseli az összes elszámolható költség legalább 30%-át.

A pályázat beadási határideje

A pályázatok benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.


A pályázatról bővebben az alábbi linken olvashat.


Amennyiben pályázat témában tanácsra van szüksége, kérem, írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

Forrás: www.palyazat.gov.hu

BNG


Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]