TermékHétfő - Finanszírozz hétfőn! - 4.hét

ÚJ Széchenyi Forgóeszközhitel II.

Folytatás előző cikkünkből...

A hitel célja/támogatható projektek:

·
 Immateriális javak, gépek, berendezések, egyéb tárgyi-eszközök beszerzésének és egyéb beruházások finanszírozása;
· meglévő üzleti tulajdon vagy bérlet infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése és/vagy
· gazdasági tevékenység elindításához, tevékenységbővítéshez, vagy beruházáshoz kapcsolódó finanszírozások, ideértve az e feltételeknek megfelelő forgóeszköz-beszerzések finanszírozását is azzal, hogy
Beruházási- és a Beruházáshoz kapcsolódó Forgóeszközhitel együttes folyósítása esetén az adott Projekten belül a Forgóeszközhitel aránya nem haladhatja meg a folyósított teljes hitelösszeg 30%-át.

Az Új Széchenyi Hitel Program Konstrukció az alábbi célokra NEM használhatók fel:

· a Kedvezményezett által visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására;
· a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, ill. igénybe vett pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pld. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására;
· üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására, illetve
· a hiteligénylő vállalkozás közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású munkavállalójától, illetve (amennyiben alkalmazandó) e személyek közeli hozzátartozóitól történő, továbbá cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vagy immateriális javak megvásárlására, illetve mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó Beruházás finanszírozására.


Ki kaphatja meg az Új Széchenyi Forgóeszközhitelt? (alapkövetelmények a jogi megfelelőséghez)

Devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, amely a 800/2008/EK rendelet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, valamint:
  • cégjogi szempontból ellenőrizhető, költségvetéssel való kapcsolata rendezett;
  • nem folyik ellene csőd- vagy felszámolási eljárás;
  • nincs lejárt adó-, vám- vagy társadalombiztosítási tartozása;
  • nincs lejárt banki tartozása.

 


Orbán Balázs
 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]