TermékHétfő - Finanszírozz hétfőn! - 3.hét

ÚJ Széchenyi Forgóeszközhitel I.

Finanszírozható projektek:

Olyan, a gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegének eszközoldalán nyilvántartott eszközök finanszírozása, amelyek egy termelési ciklus során jellemzően elhasználódnak, vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik.

A forgóeszköz finanszírozás kizárólag tevékenységbővítéshez kapcsolódhat!

Tevékenységbővítésnek minősül: készletek bővítése, új munkaerő alkalmazása, a nyújtott szolgáltatások bővítése, technológiakorszerűsítés (új, illetve 3 évnél nem régebbi eszköz beszerzése), meglévő üzleti infrastruktúra bővítése, új partnerrel (szállító/vevő) való együttműködés, új termék kialakítása, új földrajzi területen végrehajtott piacbővítés, új gazdasági tevékenység beindítása, beruházás végrehajtása.

Hitelösszeg:  1.000.000,- Ft – 50.000.000,- Ft

Az Új Széchenyi Hitel ügyleti kamata:  általában 3,9-6,5 %

Futamidő:  minimum 13 hónap, maximum 36 hónap

 

Önerő: A projekt nettó értékének 10%-a.

Biztosíték: A Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a  100%-át.

 

A hiteligénylő költségei(egy átlagos igénylés során):

  • A hitelképesség vizsgálati díj, amely kizárólag pozitív hitelbírálat esetén fizetendő meg, mértéke 50.000,- Ft,esedékessége a szerződéskötés napja.
  • Valamint az ügylet lebonyolításához szükséges közjegyzői, ügyvédi és esetlegesen felmerülő földhivatali és értékbecsléssel kapcsolatos díjak.


Fedezetre vonatkozó elvárások
.

Elsődleges fedezetek:

  • Ingatlanon alapított első ranghelyű önálló zálogjog
  • Bankgarancia
  • Óvadék

Másodlagos (kiegészítő) fedezetek:

  • Ingóságon alapított jelzálogjog
  • Ingatlanon alapított nem első ranghelyű önálló zálogjog

Készfizető kezesség: A hitel mellé vállalt készfizető kezesség a hitel kondícióinak pozitív változását eredményezheti.

A hitel végső kondíciói az ügyfél által nyújtott fedezet függvényében kerülnek meghatározásra.

Következő cikkünkben a megfelelési kritériumokkal fogunk foglalkozni...


forrás: kavosz.hu


Orbán Balázs
 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]