Munkahelyi bölcsőde, pályázati forrásból!

2017. március 20-tól benyújthatóak a támogatási kérelmek a "Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása" című GINOP pályázatra!

Támogatás célja

A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro- kis-, közepes és nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez.

Pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek:

a)   rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

b)   Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei., és

c)   az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt.

Támogatható tevékenységek köre

a) Projekt-előkészítési tevékenység - megalapozó dokumentum:

  • megalapozó dokumentum, amelynek kötelező eleme:

- szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése;

- fenntarthatóság alátámasztása.

b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás

  • a munkahelyi bölcsőde helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, - udvar átalakítása, felújítása (bérelt ingatlant is beleértve);

c)   A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése

  • bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések; udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.: konyhai, fürdőszobai eszközök; fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

d) A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése

  • szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása

e)   Kommunikációs tevékenység

  • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
  • Marketingeszközök elkészítése, promóciós tevékenység, mely a következőkre terjedhet ki: a munkahelyi bölcsődéről hirdetés/ismertető elhelyezése a meglévő honlapon, szórólap, plakát készítése, hirdetés a helyi újságokban.


Projekt területi korlátozása

A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

A felhívásra csak kevésbé fejlett régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) területén megvalósítani kívánt projektre irányuló támogatási kérelmek nyújthatók be. 

Támogatás mértéke: max. 100%

Támogatási kategória

Támogatási intenzitás

Képzési támogatás

mikro-, kisvállalkozás

70%

középvállalkozás

60%

nagyvállalkozás

50%

megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás)

70%

megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (nagyvállalkozás)

60%

Csekély összegű (de minimis) támogatás

100%

 

Támogatás összege: min. 8 millió Ft, max. 100 millió Ft

Amennyiben további kérdése adódna a pályázattal kapcsolatban,ide  kattintva felteheti. 

 

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]