Kkt., Bt. - A tagok vagyoni hozzájárulása

A közkereseti (Kkt.) és a betéti társaságnak (Bt.) fogalmi eleme a társasági vagyon, amelynek tulajdonosa maga a társaság. Ez tulajdonképpen a társaság tőkéje, az anyagi fedezet, ami szükséges a működéshez, a vagyon amelyet a tagok ’összeraknak’ a társaság működéséhez.
Ez a társasági vagyon, amely az alapításkor valamennyi tag által kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulásokból tevődik össze.

A tagok vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból, illetve a tagok által a társaság javára szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulásból áll.

A pénzbeli hozzájárulás lehet például készpénz.
A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog (pl.: számítógépek), szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog (pl.:védjegy használati jog) - ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is.

Fontos, hogy a tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet (pl. majd dolgozok a társaság érdekében napi 5 órát).

Nincs törvényi előírás arra, mikor kell a vagyoni hozzájárulást rendelkezésre bocsátani, így erről a tagok szabadon állapodhatnak meg. A társasági szerződésben azonban erről mindenképpen rendelkezni kell, mert a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátása idejének a meghatározása kötelező minimális szerződési tartalom.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/kkt-es-bt-alapitasa
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]