Kft. - Saját üzletrész visszavásárlása (3)

Elkülönítetten kell kezelni a fedezetet.
Az üzletrész visszavásárlására szolgáló plusz vagyont, a törzstőkén felüli részt, amely a saját üzletrész fedezete el kell különíteni. Ha ezt nem tennénk akkor előfordulhatna, hogy egy következő saját részvény, üzletrész visszavásárláskor is ugyanazt a tőkerészt tekintjük fedezetnek, mint korábban, így az adott alaptőkén, törzstőkén felüli tőkerész kétszeresen lenne fedezet. Ennek elkerülésére él az Ezért szabály, hogy a törzstőkén felüli tőkéből a visszavásárlás fedezeteként kalkulált részt (azaz a visszavásárolt saját üzletrész értékét) a lekötött tartalékba kell átvezetni, és mint ilyen tőkeelem, a következő visszavásárláskor nem számítható bele az alaptőkén, törzstőkén felüli tőkébe.
 
Annak érdekében, hogy egy adott alaptőkén, törzstőkén felüli vagyon csak egy vásárlás fedezetéül szolgálhasson, a törvény előírja, hogy a visszavásárolt saját részvény, üzletrész bekerülési értékének megfelelő összeget az eredménytartalékból a lekötött tartalékba át kell vezetni.


Korábbi kapcsolódó szakmai anyag: http://www.vallalkozo.info/jog/kft-sajat-uzletresz-visszavasarlasa-2

Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]