Pécsi Tudományegyetem: a régió foglalkoztatásáért is dolgoznak

A Pécsi Tudományegyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. alkotta konzorcium összesen 642 millió forint, 100 %-ban vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Uniótól.
A projekt célja a Pécsi Tudományegyetem bázisán a 21. század követelményeinek megfelelő komplex, a verseny-, a civil, és az állami szféra szereplőivel együtt, hálózatos formában működő kutatás-fejlesztési, innovációs, technológia transzfer és hasznosítási rendszer kifejlesztése és működtetése, a gazdasági és társadalmi fejlődést megalapozó nemzetközileg versenyképes tudásbázis létrehozása, a hazai és nemzetközi szinten hatékony tudás- és technológia-transzfer együttműködések előmozdítása, az eredményeket intenzíven hasznosító, innovatív vállalatok régiós szerepvállalásának támogatása. A Pécsi Tudományegyetem stratégiai célja, hogy Magyarország első vállalkozó tudományegyeteme legyen, melynek fő bázisát az innovációs és vállalkozásfejlesztési feladatokkal kibővülő Szentágothai János Kutatóközpont szolgáltatja.
A szakmai munka a konzorciumi partnerek összehangolt tevékenységeinek sorából épül fel. Ennek nagyon fontos része a vállalati kapcsolatok révén az egyetem szellemi termékeihez, K+F tevékenységéhez kapcsolódó hálózat kialakítása. A projekt fő bázisa a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja. A stratégiai célkitűzés a „Triple Helix” modellnek megfelelően a Dél-dunántúli régió gazdasági-társadalmi fejlődésének elősegítése, a régió szereplőinek bekapcsolása a nemzetközi tudományos és gazdasági vérkeringésbe. A konzorcium célja továbbá, hogy erősítse az egyetemi – versenyszféra – állami szféra – civil társadalom közötti együttműködést, interakciót annak érdekében, hogy a tudományos kutatások választ adhassanak valós társadalmi-gazdasági problémákra, kihívásokra. Az intézményi technológia transzfer szolgáltatási rendszerének fejlesztése a gazdaságélénkítő hatásával hozzájárul a hosszú távú foglalkoztatási célok megvalósításához. A projekt hatására, a gazdasági szereplők és az egyetem közötti együttműködések hatására képzettebb, a munkaerő-piaci igényeknek jobban megfelelő munkaerő jön létre, mely által bővül a régiós foglalkoztatás és javul a régió gazdasági versenyképessége is. Az innovatív gazdaság fejlesztése pedig munkahelyteremtő képességén keresztül önmagában javítja a régiós foglalkoztatást.
A projekt nyitórendezvényét 2015. szeptember 4-én tartották a Szentágothai János Kutatóközpontban.

Forrás: PTE / vállalkozó.info

ZBT
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]