Tőkebevonás? - Legfontosabb tényezők

A lehetséges finanszírozási források számbavétele 8.

Ismétlés: Mit nevezünk kockázati tőkének (venture capital)?

A kockázati tőke a magántőkének az a típusa, amely induló, vagy az életciklusuk korai szakaszában lévő vállalkozásokat finanszíroz. A kockázati tőkebefektetés jellemzően tőkeemeléssel (és nem üzletrészvásárlással) történik. A korai életszakasz miatt a kockázati tőke a magántőke-befektetéseken belül az átlagnál kockázatosabbnak számít, viszont az elérhető hozamok is lényegesen magasabbak.Tőkebevonás? - Legfontosabb tényezők

A kockázati tőke a banki hitelek piaca és a tőkepiac által hagyott űrt tölti ki részben, elsősorban nagy finanszírozási volumenhez kötött. Az ügynök-probléma kezelésében nyújt megoldási lehetőséget a kockázati tőkések tulajdonosként történő bevonása. A menedzsment túlkapásaitól tartó tulajdonos is megfelelő társra találhat a tulajdonos-menedzser vállalkozási tőkésben, valamint a konzervatív tulajdonosok igájától szabadulni akaró menedzsment is segítséget kaphat a menedzsment kivásárlások alkalmával. A kockázatitőke-befektető az üzleti partnerek számára jelzi, hogy a vállalat ezt megelőzően már megfelelt olyan minőségi elvárásoknak, amelyek a kockázati tőkések befektetési követelményeit tükrözik. Szintén mutatja, hogy a vállalat optimális forrásstruktúrával rendelkezik, illetve, hogy a menedzsment elsajátította a modern vállalatvezetési ismereteket és módszereket.Előző cikkünkben  olvashattak a kockázati tőketársaságok működéséréről.


Orbán Balázs
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]