Kik a kockázati tőketársaságok?

A lehetséges finanszírozási források számbavétele 7.

Ismétlés: Mit nevezünk külső finanszírozásnak?

Külső finanszírozás esetén a vállalkozás a pénzügyi piacok bevonásával kísérli meg forrásállományának növelését. Ez a finanszírozási mód jelentheti mind a saját, mind az idegen tőke növelését, hiszen a részesedés-finanszírozás a saját tőkeállományt növeli, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása, a hitelfelvétel az idegen tőkeállományt növeli.A kockázati tőketársaságok működése és bemutatása

Amikor kockázati tőkéhez akarnak jutni, a vállalkozóknak fel kell készíteniük cégüket és dokumentációt kell készíteniük. Megfelelő vezető, csapat és hosszú távú tanácsadók nélkül a tőkéhez jutás esélye kicsi. Az ötletek nem pótolják ezen feltételek hiányát. Az elkészítendő dokumentumok közül a legfontosabb az üzleti terv, melyet célszerű egy független szakértővel átvizsgáltatni. Vezetői összefoglaló részét megküldi a potenciális befektetőknek. Amennyiben a vállalkozási tőke-befektető cég érdeklődik a lehetőség iránt, meggyőzően kell prezentálni az üzleti tervet, valamint demonstrálni kell az üzlet különböző aspektusaihoz, a piachoz, a vállalkozás működtetéséhez és terveihez való hozzárendelésüket. Ha a potenciális befektető a vizsgálatok utántovábbra is érdeklődik, megbeszéléseket fog kezdeni az ügylet feltételeiről, majd ajánlatot fog küldeni. Ez körvonalazza az általános feltételeket, melyeket befolyásol majd az átvilágítási folyamat, valamint a tárgyalások eredménye is. A válallalkozásitőke-befekető cég részletesen meg fogja vizsgálni a műszaki és pénzügyi megvalósíthatóságot. Az átvilágítás során készített jelentés gyakran részletesen elemzi és értékeli a társasággal és vezetésével kapcsolatos főbb pontokat.

Az átvilágítás elvégzése után lehet megtárgyalni az ügylet feltételeit és elkészíteni a jogilag kötelező érvényű dokumentumokat.

Előző cikkünkben arról olvashattak, hogy mit nevezünk kockázati tőkének.


Orbán Balázs
Szechenyi_Logo    vosz-logo-szines-feher-hatter-1 1.[1]