PDF letöltés

Hitelnyújtás feltételei 5. - Hitelszerződések kötése

Cikkünkben a hitelszerződések körüli fontos tényekre és alapvetésekre térünk ki.

A hitelszerződés megkötéséhez a bank, a kockázatkezelési és a jogi osztály együttműködésével, előkészíti a jogilag korrekt és a döntés minden feltételét magában foglaló hitel / kölcsön szerződést és annak mellékleteit. A mellékletek több félék lehetnek, attól függőn, hogy a hitel milyen biztosítéki feltételekkel került jóváhagyásra. Általában mellékletek a különböző jelzálog illetve keretbiztosítéki jelzálogszerződések, a vagyont terhelő zálogszerződések, az óvadéki szerződések, az engedményezések, a készfizető kezesség vállalási nyilatkozatok, stb. Minden esetben a szerződés mellékletét képezi az Általános Szerződési Szabályzat/Feltételek (továbbiakban ÁSZSZ, vagy ÁSZF)!

Az ÁSZSZ olyan kitételeket tartalmaz, melyet az adott hitelintézettel hitelviszonyba (kitettségbe) lépő valamennyi ügyfélre nézve általános kötelezettséget jelent. Itt találhatóak a hitelintézet egyoldalú szerződésmódosítási jogai (pl. kamatok tekintetében), a biztosítékokhoz kötődő egyéb kötelezettségek (pl. biztosításkötés) az esetleges euroklauzulák, stb. A szöveg tehát sztenderd jogi szöveg, melyen csak a legritkább esetben enged változtatást a hitelintézet.

A fogyasztót a hitelszerződés futamideje alatt megilleti a fogyasztóvédelmi jog. A fogyasztó a hitelviszony tekintetében a hitelt felvevő ügyfél. A legfontosabb változás ebben a kérdésben az elállási jog, mely 14 napig illeti meg az ügyfelet a 2009. évi CLXII. törvény értelmében. Az elállás joga azt jelenti, hogy a hitelszerződés megkötését követően, ha a hitel még nem került folyósításra az ügyfélnek 14 nap áll rendelkezésre arra, hogy az aláírt hitelszerződést indoklás nélkül felmondja. Ugyan ez a jog illeti meg abban az esetben is, ha a hitelt már folyósították részére. Ebben az esetben is, a hitel folyósítását követő 14 napig díjmentesen felmondja a hitelszerződést. Természetesen a folyósított hitel összeget, annak időarányos kamatait és a felmerült költségeket vissza kell fizetnie, legkésőbb 30 napon belül.

Az elkészült szerződéseket jogi szignóval látják el, majd ezt követően megtörténik a szerződés magánokirati aláírása, illetve a döntéstől függően a közokiratba foglalása.Forrás: Gál Erzsébet: Hitelkérelem és banki ismeretek(2013), vallalkozo.info


Korábbi cikkünkben  a befektetőkeresés előtti teendőkről olvashattak.


 

Amennyiben finanszírozás és tőkebefektetés témában tanácsra van szüksége, kérem írjon itt vagy hívjon a +36 1 486 18 00 callcenter-en keresztül.

 

Orbán Balázs